Hỗ trợ trực tuyến
0931.799.628
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.723.222
Đang online: 453

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

[ Đăng ngày: 19/03/2019 ]

1. Văn hóa Việt Nam - nghiên cứu và tiếp cận (GS-TS. Nguyễn Chí Bền)

 

           Nội dung bộ sách chia làm 2 tập:

Tập I (1.847 trang) gồm các tiểu luận:

            Chia thành 3 quyển:  về văn hóa dân gian (quyển 1); về văn hóa đương đại (quyển 2), về văn học (quyển 3)

            Với 65 tiểu luận (ở quyển 1, tập 1) về văn hóa dân gian, tác giả đã kết nối những bài nghiên cứu về hoạt động và giá trị văn hóa dân gian ở các vùng miền đất nước (nhất là ở Bến Tre, Nam bộ) một cách tổng quan, hệ thống và cụ thể sinh động. Những bài viết Làng Việt Nam bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu LongNhững hằng số của Văn hóa dân gian người Việt Nam bộThiên nhiên và văn hóa dân gian của người Việt ở Nam bộ... mặc dù được công bố đã lâu (từ các năm 1991,1993, 2003), đến nay giá trị của nó vẫn tươi nguyên, làm căn cứ cho nhiều công trình khoa học của giới nghiên cứu, học tập về văn hóa.

            Với 36 bài về văn hóa Việt Nam đương đại (ở quyển 2, tập 1), GS-TS.Nguyễn Chí Bền dẫn dắt người đọc đến với những vấn đề cơ bản của chuyên ngành Văn hóa học, từ khái niệm, góc nhìn nghiên cứu, lịch sử xây dựng và phát triển ngành văn hóa học đến phương pháp nghiên cứu và các vấn đề thực tế về bảo tồn di sản văn hóa nội vùng và di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Phần này, tác giả cập nhật những vấn đề mới đem lại nhận thức mới cho người đọc, như: văn hóa biđảo Vit Nam, văn hóa doanh nhân văn hóa doanh nghip, di sn văn hóa phi vt thtrong cách mng công nghip  4.0 ...

            Qua 20 bài nghiên cứu, cảm nhận tác giả, tác phẩm (ở quyển 3, tập 1), tập sách khiến người đọc ngạc nhiên cảm xúc văn học của thầy giáo Nguyễn Chí Bền. Những trang viết ấy từ tài liệu điền dã, mang phong cách dân dã, đậm chất phê bình văn học, dưới góc nhìn của nhà văn hóa ”máu lửa” với văn chương đã mang đến cho người đọc sự cảm nhận thú vị về văn học và chân dung nhng văn nhân như : NguyĐình Chiu, Phan Tòng, Nguyn Văn Vinh, Lê Anh Xuân ...

Tập 2 (937 trang) gồm các chuyên luận khoa học.

            Tác giả trình bày 2 chuyên luận khoa học. Chuyên luận Văn hóa dân gian Bến Tre đã được Nhà xut bn Khoa học xã hội xuất bản năm 1997) đến nay vẫn là tài liệu quý, làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về xứ dừa Đồng Khởi. Chuyên luận Lễ hội cổ truyền của người Việt - cấu trúc và thành tố là chuyên luận thuộc nhóm đầu tiên dày công nghiên cu v  bn cht ,  đặc điểm cu trúc ca l  hi c  truyn Vit Nam, giúp ích rt nhiu cho công tác nghiên cu, lãnh đạo và quản lý của chính quyền các cấp. Chuyên luận đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2013, sau đó tái bản vào các năm 2015, 2016. Đáng quý về nội dung mới trong chuyên luận này là phn ph  lc 2 (304 trang) về các nhân vật được thờ trong lễ hội cổ truyền của người Việt trên cả nước. Đây là công trình điền dã công phu, khoa học, khái quát và chi tiết, dù có nhiều tiền nhưng thiếu tâm huyết vẫn không làm được.

            Trong hành trình phát triển của đất nước hướng đến phát triển bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm mục tiêu đồng thời là động lực phát triển của xã hội, bộ sách Văn hóa Vit Nam - nghiên cu và tiếp cn của GS-TS.Nguyễn Chí Bền rất đáng trân trọng, đáng làm hình ảnh để động viên và mong đợi nhiu công trình khác ca tác gi  khác .

2. Bảo tồn kho tàng di sản văn hóa Việt Nam (GS-TS. Trương Quốc Bình)

 

Di sản văn hoá Việt Nam là kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ. Mặc dù phải trải qua biết bao biến cố của lịch sử, bị mất mát, hủy hoại bởi chiến tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng kho tàng di sản văn hóa của dân tộc ta vẫn vô cùng phong phú và đa dạng.

            Di sản văn hóa có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai, là nguồn lực quan trọng đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Việc bảo tồn kho tàng di sản Việt Nam không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là sự nghiệp của quần chúng và cộng đồng.

       Cuốn sách “ Bảo tồn kho tàng di sản văn hóa Việt Nam” gồm 4 phần:

       Phần 1: Bảo tồn di sản văn hóa - nhìn từ góc độ quản lý

       Phần 2: Những giá trị đặc sắc của kho tàng di sản văn hóa Việt Nam

       Phần 3: Bảo tồn di sản văn hóa - nhìn từ thực tiễn

       Phần 4: Di sản văn hóa và phát triển du lịch

3. Các tác phẩm hội họa Việt Nam: lưu giữ và bảo tồn (GS-TS. Trương Quốc Bình)   

 
Nội dung sách: Giới thiệu kho tàng di sản mỹ thuật Việt Nam và công tác bảo vệ, phát huy giá trị các sưu tập tác phẩm hội hoạ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trình bày hoạt động bảo quản, tu sửa các tác phẩm hội hoạ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Một số kiến giải về công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm hội hoạ từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn bảo quản, tu sửa phục chế hiện vật bảo tàng ở Việt Nam.

CÁC TIN KHÁC