Hỗ trợ trực tuyến
0931.799.628
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.723.227
Đang online: 454

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

[ Đăng ngày: 12/08/2013 ]

Khi

Ngành (Mã ngành)

Chtiêu

Đim chun

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

A

 Tng s

275

20.5

 

Ngành Kỹ thuật Xây dng (D580208)

 

200

 

21.5

 

 

 

 Ngành Kỹ thuật Đô th(D580211)

 

 

 

75

 

 

 

20.5

 

 Đăng   d thi  ngành

Kỹ thuật Đô th

Chuyển từ ngành Kỹ thuật xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 Tng số

325

20.5

 

Ngành Kiến trúc (D580102)

150

22.0

 

 

Ngành Qui hoạch vùng và Đô thị (D580105)

 

 

75

 

 

 

 

21.0

Đăng   d thi  ngành Qui  hoch vùng và Đô th

Ngành Qui hoạch vùng và Đô thchương trình đi mới (D580105)

 

25

 

Chuyn từ ngành  Kiến trúc

 

 

 Ngành Kiến trúc Cnh quan (D580110)

 

 

 

75

 

 

 

20.5

Đăng   d thi  ngành

Kiến trúc Cảnh quan

Chuyn từ ngành  Kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 Tng s

225

21.5

 

 Ngành Thiết kế Ni Tht (D210405)

 

75

 

22.0

 

 Ngành Thiết kế Đồ ha

(D210403)

 

50

 

21.5

 

 

 

 Ngành Thiết kế Công nghip (D210402)

 

 

 

50

 

21.5

Đăng   d thi  ngành

Thiết kế Công nghip

 

21.5

Chuyn từ ngành Thiết kế Ni thất

Ngành Thiết kế Thời trang

(D210404)

 

50

 

21.5

Đăng   d thi  ngành

Thiết kế Thi trang

Riêng các ngành học tại TP.Cần Thơ, có mức điểm chuẩn trúng tuyển NV1 như sau:

Khi

Ngành (Mã ngành)

Chtiêu

Điểm chun

Ghi chú

 

A

 Ngành Kỹ thuật Xây dng (D580208)

 

75

 

15.5

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 Ngành Thiết kế Nội Thất (D210405)

 

 

 

 

 

75

 

 

15.0

Các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng học ti TP. Cần Thơ

 

 

 

19.0

Xét trúng tuyển thí sinh dự thi khối H vào trưng ĐH  Kiến  trúc TP.HCM có  h khẩu  ti  13  tỉnh ĐBSCL

 

V

Ngành Kiến trúc (D580102)

 

75

 

18.0

 

Riêng các ngành học tại TP Đà Lạt có mức điểm chuẩn như sau:

Khi

Ngành (Mã ngành)

Chtiêu

Điểm chun

Ghi chú

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 Ngành Kỹ thuật Xây dng (D580208)

 

 

 

 

 

 

75

 

 

13.0

Các thí sinh đã đăng ký nguyn vng học ti TP. Đà Lt

 

 

 

17.5

Xét trúng tuyn các thí sinh  dự thi khối A vào trưn ĐH   Kiế trúc TP.HCM có hộ khẩu tại

5 tnh Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngành Thiết kế Đồ họa (D210403)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

15.0

Các thí sinh đã đăng ký nguyn vng học ti TP. Đà Lt

 

 

 

15.0

Xét trúng tuyn các thí sinh  dự thi khối H vào trưn ĐH   Kiế trúc TP.HCM có hộ khẩu tại

5 tnh Tây Nguyên

 

Xét  tuyn  b sung  47 ch tiêu thí sinh dự thi khi H  vào trưng ĐH Kiến trúc TP.HCM

 

V

 

 Ngành Kiến trúc (D580102)

 

75

 

15.0

 

Trường xét trúng tuyển học tại Cần Thơ đối với TS dự thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL và học tại Đà Lạt đối với TS dự thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có hộ khẩu tại 5 tỉnh, thành Tây nguyên.

Đồng thời, trường cũng công bố điểm chuẩn hệ liên thông ngành kỹ thuật xây dựng là:

Khi

Ngành (Mã ngành)

Chtiêu

Điểm chun

Ghi chú

 

 

A

 Tng s

300

 

 

 Ngành Kỹ thuật Xây dng (D580208)

 

300

 

13.0

 

Trong đó, điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.

CÁC TIN KHÁC