Hỗ trợ trực tuyến
0909.400.369
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.671.748
Đang online: 22

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

[ Đăng ngày: 08/09/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:   /TB-TTTT&TV                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bổ sung sách Ngoại văn năm 2019

 

Căn cứ vào kết quả rà soát tài liệu học tập của các khoa chuyên ngành và tiềm năng đáp ứng của các đơn vị cung cấp;

Căn cứ vào Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2019(Kế hoạch số 40/KH-TTTT&TV ngày 25/12/2018) đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường;

Căn cứ vào Tờ trình về kế hoạch mua sách Ngoại văn năm 2019(Tờ trình số 29/TTr-TTTT&TV ngày16/08/2019) đã được Ban Giám hiệu xét duyệt,

Trung tâm Thông tin và Thư viện (TTTT&TV) xin thông báo đến các khoa chuyên ngành và Sinh viên danh mục tài liệu nằm trong kế hoạch bổ sung sách Ngoại văn năm 2019 đã được phê duyệt và dự kiến bổ sung trong năm 2019(đính kèm danh mục).

Nếu các Giảng viên, Sinh viên có ý kiến đóng góp cho kế hoạch nêu trên, xin vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Thị Minh Hoa (SĐT: 028.38.222748-162, Email: thuvien@uah.edu.vn).

Trên cơ sở này, TTTT&TV sẽ phối hợp với các phòng chức năng tiến hành các thủ tục bổ sung tài liệu theo quy định.

 

Trân trọng./.                                                             
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Tú

CÁC TIN KHÁC