Hỗ trợ trực tuyến
0931.799.628
Liên kết website :
Số người truy cập: 2.338.570
Đang online: 15

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

[ Đăng ngày: 27/05/2018 ]

1. CHỨC NĂNG

 • Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực thông tin tư liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
2.  NHIỆM VỤ 
 • Xây dựng các quy định liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thư viện;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung nguồn tài liệu căn cứ trên nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của CCVC và sinh viên trong Nhà trường;

 • Tổ chức quản lý lưu trữ chặt chẽ các loại tài liệu: Sách, tạp chí, băng, đĩa, luận văn, luận án, các ấn phẩm khác; định kỳ kiểm kê, thanh lọc và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định;
 • Tổ chức quản lý phòng đọc, quy trình phục vụ, thời gian hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả;
 • Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề, chuyên ngành;
 • Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu, tăng cường khả năng lưu trữ, khai thác;
 • Lập kế hoạch cải tiến công tác phục vụ;
 • Hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Trường;

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan cấp thẻ Trung tâm Thông tin và thư viện cho CCVC, sinh viên. Xử lý các trường hợp làm mất mát, nợ tài liệu của CCVC và sinh viên theo đúng quy định;
 • Phối hợp với các đơn vị rà soát và tập hợp nhu cầu về nguồn tài liệu phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu. Thực hiện các thủ tục văn bản, chứng từ bổ sung sách đúng quy định;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
                         Nhân sự đang công tác tại Trung tâm Thông tin và Thư viện hiện nay gồm 09 cán bộ CCVC, gồm:
 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Đia chỉ email

1

TS. KTS Nguyễn T Kim Tú

Giám đốc TT

tu.nguyenthikim@uah.edu.vn

2

Nguyễn Thị Minh Hoa

Phó GĐ

hoa.nguyenthiminh@uah.edu.vn

3

ThS. Phạm Thị Ngoan

Chuyên viên

ngoan.phamthi@uah.edu.vn

4

Nguyễn Thị Trúc Hà

Chuyên viên

ha.nguyenthitruc@uah.edu.vn

5

Hoàng Xuân Hòa

Chuyên viên

hoa.hoangxuan@uah.edu.vn

6

Võ Thị Thùy Dương

Chuyên viên

duong.vothithuy@uah.edu.vn

7

Đỗ Đăng Hưng

Chuyên viên

hung.dodang@uah.edu.vn

8

Bùi Thị Hồng

Chuyên viên

hong.buithi@uah.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

thu.nguyenthi@uah.edu.vnCÁC TIN KHÁC