Hỗ trợ trực tuyến
0931.799.628
Liên kết website :
Số người truy cập: 2.338.566
Đang online: 12

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

Danh mục Luận văn - Luận án
[Đăng ngày: 10/12/2011]

MÃ VẠCH

NXB

TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI

110000001

1993

Phan, Văn Dốp

Tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam /

110000002

1981

Đỗ, Văn Ninh

Thành cổ Việt Nam /

110000003

1987

Nguyển, Thu Linh

Tính kế thừa trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam /

110000004

1973

Nguyển, Khắc Tụng

Những đặc điểm có tính chất  đặc trưng tộc người và sự chuyển biến /

110000005

1987

Nguyễn, Quốc Hưng

Tổ chức không gian kiến trúc linh hoạt của nhà ở tại Hà Nội /

110000006

1980

Hoàng, Đạo Cung

Các giải  pháp biến đổi và vận động trong nhà hát /

110000007

1992

Lưu, Anh Hùng

Buôn làng cổ truyền các tộc người Trường Sơn- Tây Nguyên /

110000008

1994

Trịnh, Cao Tưởng

Đình làng phù lão -Hà Bắc trong nền cảnh đình làng Bắc Bộ /

110000009

1995

Đặng, Đức Quang

Một số vấn đề về nhà ở thị tứ làng  xã vùng đồng bằng Bắc bộ /

110000010

1992

Phan, Thị Yến Tuyết

Văn hóa vật chất  của các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long /

110000011

1993

Phạm, Gia Yên

Kế thừa và phát triển những ưu điểm truyền thống trong quy hoạch - xây dựng buôn làng dân tộc BANAR /

110000012

1995

Bùi, Văn Tiến

Di tích chùa Bút Tháp /

110000013

1991

Lê, Duy Đại

Dân cư Tây Nguyên dưới góc độ nghiên cứu dân số học tộc người /

110000015

1995

Lê, Hoàng Sinh

Nghiên cứu qui hoạch-kiến trúc buôn làng dân tộc Êđê trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc /

110000016

1985

Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Bố cục phong cảnh vườn -công viên /

110000017

1991

Đặng, Hữu Tuyền

Chùa Keo lịch sử và nghệ thuật kiến trúc /

110000018

1995

Nguyễn, Sĩ Quế

Kiến trúc nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ /

110000019

1990

Tống, Trung Tín

Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc Lý-Trần /

110000020

1978

Tô, Thị Minh Thông

Nghiên cứu nhửng kinh nghiệm của CHDC Đức và các nước XHCN /

110000021

1990

Nguyễn, Tuấn Triết

Góp phần nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội người Ra glai /

110000022

1980

Phan, Thạch Hảo

Những kiểu nhà ở mới cho miền núi Việt Nam trong điều kiện hạn chế /

110000023

1981

Nguyễn, Bá Đang

Sự hình thành màu sắc trong xây dựng thành phố hiện dại ở Việt Nam /

110000024

1994

Ngô, Văn Lý

Xã hội tộc người Stiêng qua tập quán Pháp /

110000025

1981

Phan, Đăng Nhật

Quá trình hình thành biểu tượng bọc thai chung (đồng bào) với ý thức cộng đồng hòa hợp dân tộc /

110000026

1994

Lương, Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc Thành phố Cần Thơ /

110000027

1994

Lương, Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc thành phố Cần Thơ /

110000028

1995

Trần, Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông /

110000029

1995

Nguyễn, Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh /

110000030

1995

Nguyễn, Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh /

110000031

1995

Trần, Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông /

110000032

1995

Trần, Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông /

110000033

1994

Lương, Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc Thành phố Cần Thơ /

110000034

1994

Bạch, Anh Tuấn

Kiến trúc cảnh quan Huế /

110000035

1995

Nguyễn, Hữu Hưng

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc và qui hoạch nhà ở nông thôn /

110000036

1996

Nguyễn, Hữu Đô

Định hướng tái bố trí dân cư dọc sông rạch tại thị xã Cà Mau /

110000037

1996

Nguyễn, Hữu Đô

Định hướng tái bố trí dân cư dọc sông rạch tại thị xã Cà Mau /

110000038

1996

Châu, Đắc Chấn

Những cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các trục đường chính trong thành phố lớn /

110000039

1996

Châu, Đắc Chấn

Những cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các trục đường chính trong thành phố lớn /

110000040

1996

Đặng, Như Định

Những kiến nghị về biện pháp quản lý cho nhà ở tự xây tại Tp.HCM /

110000041

1996

Đặng, Như Định

Những kiến nghị về biện pháp quản lý cho nhà ở tự xây tại Tp.HCM /

110000042

1996

Hoàng, Ngọc Lan

Tổ chức ở của tiểu khu nhà ở trong điều kiện cơ chế thị trường /

110000043

1996

Hoàng, Ngọc Lan

Tổ chức ở của tiểu khu nhà ở trong điều kiện cơ chế thị trường /

110000044

1996

Nguyễn, Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế /

110000045

1996

Thái, Bình

Luận cứ khai thác không gian cảnh quan du lịch Nha trang _Khánh hòa /

110000046

1996

Nguyễn, Văn Chương

Những vấn đề qui hoạch xây dựng đô thị nhỏ trong hệ thống phân bố các điểm dân cư vùng, nghiên cứu cụ thể QH thị trấn Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng /

110000047

1996

Phạm, Anh Dũng

Cải tạo cảnh quan vườn-công viên Thành phố Hồ Chí Minh /

110000048

1996

Trần, Cảnh Nhật Hà

Nhà ở phố cổ Hội An bảo tồn và phát triển trong tiến trình đô thị hóa /

110000049

1995

Nguyễn, Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh /

110000050

1994

Nguyễn, Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM /

110000051

1994

Nguyễn, Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM /

110000052

1995

Trần, Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM /

110000053

1995

Trần, Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM /

110000054

1995

Trần, Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM /

110000055

1994

Lê, Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM /

110000056

1994

Lê, Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM /

110000057

1994

Lê, Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM /

110000058

1994

Lê, Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM /

110000059

1995

Mai, Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An /

110000060

1995

Mai, Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An /

110000061

1995

Mai, Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An /

110000062

1996

Phan, Trường Sơn

Một số vấn đề khai thác và tổ chức cảnh quan du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam /

110000063

1996

Phan, Trường Sơn

Một số vấn đề khai thác và tổ chức cảnh quan du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam /

110000064

1996

Đỗ, Phú Hưng

Tìm một mô hình "Đơn vị ở" kết hợp giữa dạng nhà phố và quan niệm về tiểu khu /

110000065

1998

Dương, Bá Oai

Đặc tính không gian kiến trúc và qui hoạch đô thị của những  khu phố thuộc cộng đồng người Hoa tại TPHCM /

110000066

1998

Hồ, Đào Trí Hữu

Một số vấn đề về các giải pháp nhà ở cho người nghèo ở các TP lớn /

110000067

1998

Hồ, Đào Trí Hữu

Một số vấn đề về các giải pháp nhà ở cho người nghèo ở các TP lớn /

110000068

1996

Nguyễn, Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế /

110000069

1996

Nguyễn, Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế /

110000070

1996

Nguyễn, Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế /

110000071

1995

Trương, Vĩnh Phước

Một số vấn đề về qui hoạch và kiến trúc xí nghiệp công nghiệp trong cấu trúc đô thị /

110000072

1995

Trương, Vĩnh Phước

Một số vấn đề về qui hoạch và kiến trúc xí nghiệp công nghiệp trong cấu trúc đô thị /

110000073

1994

Vũ, Thuý Hải

Tìm hiểu một số đặc điểm về phân bố và tổ chức các điểm dân cư trong kiến trúc truyền thống Việt Nam /

110000074

1994

Vũ, Thuý Hải

Tìm hiểu một số đặc điểm về phân bố và tổ chức các điểm dân cư trong kiến trúc truyền thống Việt Nam /

110000075

1995

Võ, Văn Thành

Quan điểm sự hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An /

110000076

1995

Trương, Ngọc Ẩn

Một số vấn đề kiến trúc - qui hoạch ;xây dựng phát triển các khu phức hợp du lịch trên địa bàn TPHCM /

110000077

1998

Nguyễn, Thị Kim Tú

Tìm hiểu tính ký hiệu của kiến trúc thông qua hai nền kiến trúc dân gian Eđê và Bana /

110000078

1998

Hà, Anh Tuấn

Định hướng quy hoạch tổ chức mạng lưới các điểm, cụm điểm, tuyến điểm du lịch của TPHCM và vùng phụ cận /

110000079

1995

Văn, Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại /

110000080

1995

Văn, Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại /

110000081

1995

Văn, Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại /

110000082

1995

Châu, Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải /

110000083

1995

Châu, Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải /

110000084

1995

Châu, Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải /

110000085

1997

Võ, Văn Tuấn

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh /

110000086

1998

Huỳnh, Thị Ngọc Xinh

Tìm hiểu và đánh giá các phương án phát triển không gian thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất từ 1972 đến nay /

110000087

1994

Ngô, Đình Thế

Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho đô thị loại III và IV của Việt Nam /

110000088

1994

Ngô, Đình Thế

Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho đô thị loại III và IV của Việt Nam /

110000089

1992

Nguyễn, Ngọc An

Nhà ở phòng chống gió lốc tại Đaklak /

110000090

1994

Phan, Thị Liên

Nghiên cứu các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước sinh hoạt /

110000091

1995

Tác, giả?

Quy trình kiểm tra chất lượng các công trình bêtông cốt thép /

110000092

1994

Tác, giả?

Marketing và ứng dụng của nó trong lĩnh vực kiến trúc /

110000093

1994

Hoàng, Thọ Xuâ

Xây dựng các phương pháp nghiên cứu và dự báo thị trường kiến trúc /

110000094

1992

Lê, Thanh Huấn

Thiết kế mẫu nhà ở trong vùng thường xuyên ngập lụt /

110000095

1994

Bạch, Ngọc Phong

Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn /

110000096

1995

Đỗ, Thị Thúy Lan

Những giải pháp quy hoạch kiến trúc góp phần nâng cao hiệu quả /

110000097

1995

Nguyễn, Kiều Minh

Tổ chức hệ thống giao thông trong khu ở Hà Nội /

110000098

1995

Nguyễn, Hoàng Long

Tổ chức không gian trung tâm giao lưu văn hóa tại Hà Nội /

110000099

1995

Nguyễn, Trung Hòa

Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam /

110000100

1995

Lê, Thanh Sơn

Một số vấn đề cải tạo -phát triển hạt nhân trung tâm thành phố cực lớn của Việt Nam trên quan điểm hiện đại hóa /

110000101

1994

Nguyễn, Phước Thiện

Bảo tồn và khai thác di tích cảnh quan cố đô Huế trong quá trình đô thị hóa /

110000102

1994

Nguyễn, Phước Thiện

Bảo tồn và khai thác di tích cảnh quan cố đô Huế trong quá trình đô thị hóa /

110000103

1995

Nguyễn, Việt Hương

Nghiên cứu thiết kế cải tạo loại hình nhà ở hình ống tại Hà Nội /

110000104

1995

Ngô, Thị Kim Dung

Bảo tồn, tôn tạo phố cổ Hà Nội /

110000105

1992

Nguyễn, Hữu Huy

Thiết kế nhà ở rẻ tiền có lõi trong vùng gió bão /

110000106

1994

Phạm, Vũ Mỹ

Nghiên cứu cải tiến nhà ở và qui hoạch bản làng Tày Nùng /

110000107

1994

Trần, Nguyên Chính

Chế tạo hầm khí sinh vật cải tiến cho nông thôn /

110000108

1995

Nguyễn, Văn Liên

Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực /

110000110

1994

Bạch, Ngọc Phong

Nghiên cứu quy hoạch khôi phục và phát triển các khu công nghiệp lớn /

110000111

1989

Lê, Hồng Kế

Sinh thái đô thị trong quá trình qui hoạch và xây dựng điểm dân cư ở Việt Nam /

110000112

1994

Nguyễn, Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM /

110000113

1997

Nguyễn, Minh Đạt

Di dân cơ học và những vấn đề liên quan trong quá trình phát triển không gian đô thị của Quận Gò Vấp /

110000114

1998

Lê, Văn Thanh Bình

Định hướng xây dựng và phát triển làng Chăm trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa huyện Bắc Bình -Tỉnh Bình Thuận /

110000115

1999

Mai, Hữu Xuân

Sự giao thoa văn hoá trong kiến trúc quần thể thánh đường Phát Diệm /

110000116

1996

Phạm, Phú Cường

Về vấn đề bảo tồn phố thị trong bối cảnh phát triển đô thị Việt Nam /

110000117

1999

Phan, Nhựt Linh

Nghiên cứu mô hình tổ chức quần cư nông thôn vùng bán đảo Cà mau /

110000118

1999

Phan, Nhựt Linh

Nghiên cứu mô hình tổ chức quần cư nông thôn vùng bán đảo Cà mau /

110000119

1999

Hồ, Việt Phú

Tìm hiểu sự tác động của hệ tư tưởng thời Nguyễn lên kiến trúc cung đình /

110000120

1999

Hoàng, Thanh Thủy

Tâm thức người Việt và nhà vườn xứ Huế /

110000121

1999

Nguyễn, Duy Khanh

Những đề xuất về chất lượng ở cho khu dân cư đô thị TP. Hồ Chí Minh /

110000122

1999

Nguyễn, Duy Khanh

Những đề xuất về chất lượng ở cho khu dân cư đô thị TP HCM /

110000123

1999

Trương, Quốc Hòa

Quy hoạch và kiến trúc giao thông tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh /

110000124

1999

Phan, Đăng Tài

Mô hình tổ chức không gian các cộng đồng đô thị mới vùng ngoại vi thành phố /

110000125

1999

Võ, Đình Trần Trân

Kiến trúc nhà ở thấp tầng kiểu Pháp tại Sài Gòn dưới ảnh hưởng /

110000126

1999

Trần, Anh Tuấn

Tính cộng đồng trong nhà ở đô thị Việt Nam /

110000127

1999

Lưu, Đình Khẩn

Sự phát triển của hệ thống đô thị tỉnh Long An /

110000128

1999

Lê, Hồng Quang

Nhận dạng một số trào lưu kiến trúc đương đại trên địa bàn thành phố /

110000129

1999

Trương, Quốc Hòa

Quy hoạch và kiến trúc giao thông tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh /

110000130

1999

Khổng, Thị Thanh Phương

Cơ sở khoa học cho định hướng qui hoạch phát triển không gian du lịch /

110000131

1999

Đặng, Vũ Doãn

Lịch sử xây dựng thành phố Sài Gòn-Hồ Chí Minh trong 300 năm /

110000132

1999

Phạm, Ngọc Thảo

Mối quan hệ giữa quá trình hình thành không gian kiến trúc đô thị /

110000133

1999

Phạm, Ngọc Thảo

Mối quan hệ giữa quá trình hình thành không gian kiến trúc đô thị /

110000134

1999

Nguyễn, Tôn Anh Hào

Nhà ở miệt vườn Nam bộ hướng phát triển nhà ở qua sự tác động /

110000135

1999

Trần, Trọng Oánh

Đạo đức trong nền kinh tế thị trường /

110000136

1999

Lê, Thị Minh Tâm

Quá trình hình thành và phát triển Nhà phố trong đô thị Việt Nam /

110000137

1999

Lê, Quốc Hùng

Một số vấn đề về bảo tồn hình thái đô thị ven kênh rạch TP HCM /

110000138

1999

Hồ, Đình Chiêu

Kiến trúc nhà ở trong môi trường xã hội tại Thành Phố Hồ Chí Minh /

110000139

2001

Lê, Anh Đức

Khả năng ứng dụng các loại hình giao thông công cộng tiên tiến trên thế giới tại TPHCM /

110000140

1999

Nguyễn, Hữu Thế

Kiến trúc đình làng với cộng đồng cư dân TP.Hồ Chí Minh /

110000141

1999

Trương, Thị Thanh Trúc

Bài học về sự kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong kiến trúc /

110000142

1999

Trần, Anh Tuấn

Tính cộng đồng trong nhà ở đô thị Việt Nam /

110000143

1999

Nguyễn, Hà Cương

Qui hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ven đô thị Hà Nội /

110000144

1995

Lê, Trọng Hải

Vấn đề nhà ở với cảnh quan trên kênh rạch TP.HCM /

110000145

1999

Nguyễn, Anh Kiệt

Đánh giá về tính hiệu quả của kiến trúc chợ tại TP HCM hiện nay /

110000146

1999

Nguyễn, Anh Kiệt

Đánh giá về tính hiệu quả của kiến trúc chợ tại TP HCM hiện nay /

110000147

1999

Hoàng, Xuân Tuấn

Nhà ở căn phố trong quy hoạch xây dựng cải tạo & phát triển đô thị /

110000148

1999

Hoàng, Xuân Tuấn

Nhà ở căn phố trong quy hoạch xây dựng cải tạo và phát triển đô thị /

110000149

1999

Trương, Kim Minh Châu

Tìm hiểu ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh /

110000150

1999

Trương, Kim Minh Châu

Tìm hiểu ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh /

110000151

1999

Nguyễn, Đình Minh

Bảo tồn - phát triển các khu vực nhà vườn cổ thành phố Huế /

110000152

1999

Phan, Qúy Linh

Lăng tẩm các vua triều Nguyễn sự ảnh hưởng của văn hóa, triết học /

110000153

2000

Lý, Thành Phương

Một số cơ sở khoa học và thực tiễn trong định hướng tổ chức quy hoạch /

110000154

1999

Nguyễn, Xuân Phúc

Tổ chức hệ thống cây xanh trong cảnh quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh /

110000155

2000

Đào, Quí Tiêu

Định hướng  phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định /

110000156

1999

Nguyễn, Tôn Anh Hào

Nhà ở miệt vườn Nam Bộ hướng phát triển nhà ở /

110000157

1999

Nguyễn, Hữu Trí

Cảnh quan vỉa hè đô thị ở khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh /

110000158

1999

Phùng, Văn Lạc

Tìm hiểu tính tư tưởng trong kiến trúc chùa cổ Việt nam /

110000159

1999

Đặng, Vũ Doãn

Lịch sử xây dựng thành phố Sài gòn-Hồ Chí Minh /

110000160

2001

Lê, Thị Bích Hạnh

Định hướng khai thác cảnh quan du lịch  rừng sinh thái ngập mặn Cần Giờ /

110000161

2000

Lê, Việt Nga

Tổ hợp kiến trúc cao ốc - văn phòng - thương mại - căn hộ và sự ảnh hưởng đến kiến trúc không gian đô thị TPHCM /

110000162

2001

Đinh, Văn Bình

Hiệu quả thẩm mỹ qua việc tổ chức kiến trúc cảnh quan thành phố Biên Hòa /

110000163

2001

Tô, Thị Mỹ Anh

Ảnh hưởng của khu công nghiệp tập trung đến sự hình thành và phát triển đô thị /

110000164

2001

Nguyễn, Văn Siêu

Nhà ở vùng ngập lụt nông thôn An Giang /

110000165

2001

Lưu, Thị Ánh

Định hướng phát triển đô thị hành lang quốc lộ 91-Tỉnh An Giang trên cơ sở hình thành các khu công nghiệp /

110000166

2001

Lê, Thị Thu Hương

Mã dân gian trong nhà ở đô thị hiện nay /

110000167

2001

Lê, Khánh Chí Thanh

Không gian giao tiếp trong nhà ở và những đề xuất cho nhà ở khu vực TPHCM /

110000168

2001

Đỗ, Tấn Sĩ

Phân tích văn hóa Đông- Tây trên kiến trúc tòa thánh cao đài- Tây Ninh /

110000169

2001

Nguyễn, Bích Hoàn

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn độ trong kiến trúc quần thể thánh địa Mỹ Sơn /

110000170

2001

Đinh, Lê Hà

Các giải pháp kiến trúc và quy hoạch để cải thiện điều kiện ở thuộc khu dân cư Quận 4 /

110000171

2001

Dương, Trọng Bình

Tổ chức quy hoạch phục vụ công nhân trên địa bàn khu công nghiệp /

110000172

2001

Đặng, trịnh Thanh Phương

Tổ chức không gian cảnh quan khu công nghiệp trong đô thị /

110000173

2001

Lý, Thế Dân

Những nghiên cứu đề xuất tổ chức hệ thống công viên TPHCM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính hiệu quả /

110000174

2001

Trần, Hữu Anh Tuấn

Kiến trúc nhà ở với mục tiêu phát triển bền vững trung tâm hạt nhân TPHCM /

110000175

2001

Lê, Thị Vân Quỳnh

Xu hướng phát triển không gian kiến trúc văn phòng tại TPHCM /

110000176

2001

Trần, Anh Minh

Định hướng quy hoạch không gian cảnh quan du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang /

110000177

2001

Nguyễn, Việt Thắng

Ứng dụng phương pháp qui hoạch có sự tham gia của cộng đồng vào việc nâng cấp các khu nhà lụp xụp tại TPHCM /

110000178

2001

Trương, Thanh Hải

Ngôn ngữ không gian và sự phát triển không gian trong thể loại công trình biểu diễn /

110000179

2001

Quách, Thế Vinh

Kiến trúc  nhà ở bền vững tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm /

110000180

2001

Đỗ, Quốc Hiệp

Từ phong cách kiến trúc Đông Dương đến kiểu thức kiến trúc tại TP.HCM /

110000181

2001

Lương, Thu An

Vấn đề mạng lưới giao thông trong quy hoạch xây dựng và phát triển TPHCM /

110000182

2001

Cao, Anh Tuấn

Tìm hiểu giá trị văn hóa của hình thái kiến trúc làng xã tại vùng đô thị hóa qua trường hợp huyện Hóc Môn Tp.Hồ Chí Minh /

110000183

2001

Lê, Quang Thống

Quy hoạch chung cải tạo xây dựng một huyện ngoại thành của TP.HCM lấy huyện Củ Chi làm địa bàn ứng dụng /

110000184

2001

Nguyễn, Bảo Tuấn

Đi tìm sự khác biệt giữa kiến trúc cổ Việt Nam và Trung Quốc thông qua phần nghiên cứu về kiến trúc dân gian /

110000185

2002

Nguyễn, Hoàng Tố An

Định hướng quy hoạch cải tạo chỉnh trang các khu ở /

110000186

2001

Trần, Anh Đào

Kiến trúc sinh thái và khả năng ứng dụng vào nhà chung cư tại TPHCM /

110000187

2001

Huỳnh, Phụng Hưng

Định hướng tổ chức không gian cảnh quan du lịch vùng duyên hải tỉnh Bình Định /

110000188

2002

Nguyễn, Thị Hồng Thu

Mô hình phát triển khu công nghệ cao tại Việt Nam /

110000189

2001

Nguyễn, Đình Chấn

Định hướng quy hoạch khu ở đô thị mới lân cận các khu công nghiệp tập trung tại TPHCM /

110000190

2001

Ngô, Anh Vũ

Tăng cường tính khả thi dự án quy hoạch trong nền kinh tế thị trường /

110000191

2000

Nguyễn, Hữu An

Kiến trúc cao tầng trong bố cục không gian khu vực nội thành TPHCM /

110000192

2001

Phan, Hữu Toàn

Tìm hiểu yếu tố tiếp biến văn hoá trong kiến trúc chùa Việt TP. Hồ Chí Minh /

110000193

2003

Lê, Thị Hồng Na

Kiến trúc Đà Lạt thời thuộc Pháp (giai đoạn 1893-1954) /

110000194

2003

Nguyễn, Quốc Thịnh

Vai trò của hệ thống kỹ thuật công trình trong thiết kế kiến trúc cao ốc văn phòng tại TPHCM giai đoạn 1990-2002 /

110000195

2002

Huỳnh, Thanh Khiết

Một số cơ sở khoa học về kiến trúc -qui hoạch phục vụ cải tạo và phát triển khu hạt nhân trung tâm hiện hữu TPHCM /

110000196

2003

Hà, Nam Trình

Tìm hiểu những nét văn hoá trong kiến trúc nhà phố /

110000197

2003

Mã, Văn Phúc

Nghiên cứu cơ sở khoa học về tổ chức không gian kiến trúc đường phố đô thị,vận dụng cho TP Biên Hoà /

110000198

2003

Nguyễn, Hương Trung

Những cơ sở xác định vị trí và mô hình cơ cấu không gian trung tâm trong quy hoach xây dựng đô thị /

110000199

2002

Trần, Thị Thu Hằng

Tích hợp văn hoá Đông -Tây trong kiến trúc của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ /

110000200

2003

Nguyễn, Thanh Hải

Nghiên cứu quy hoạch không gian kiến trúc sinh thái trong môi trường sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM đến năm 2020 /

110000201

2003

Nguyễn, Huy Văn

Dấu ấn quy hoạch của người pháp trong sự phát triển không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan thành phố Đà Lạt /

110000202

2002

Lâm, Ngọc Mai

Nghiên cứu phát triển mô hình nhóm nhà chung cư trong tiến trình xây dựng những "Đơn vị ở Linh Hoạt"đô thị tại TPHCM /

110000203

2003

Nhan, Quốc Trường

Xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc bệnh viện và khả năng ứng dụng tại thành phố Hồ Chí Minh /

110000204

2003

Lê, Thị Bảo Thư

Tổ chức các khu chức năng cho hoạt động sản xuất thủ công truyền thống /

110000205

2002

Đoàn, Ngọc Hiệp

Những lý luận về đô thị vệ tinh -khả năng khai thác trong quá trình cải tạo và phát triển TP.HCM /

110000206

2003

Phạm, Ngọc Tuấn

Nghiên cứu mô hình ở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm TPHCM /

110000207

2004

Lê, Thị Ánh Nguyệt

Không gian kiến trúc bệnh viện đa khoa dưới sự tác động của các yếu tố xã hội & khoa học - công nghệ /

110000208

2003

Trần, Nguyên Bách

Mô hình nông thôn mới Xã Bình Mỹ-Huyện Củ Chi trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa /

110000209

2004

Phan, Tấn Thọ

Mô hình điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ Tỉnh Đồng Tháp /

110000210

2004

Phạm, Anh Tuấn

Tổ chức không gian quảng trường đô thị qua ví dụ Thành Phố Hồ Chí Minh /

110000211

2003

Nguyễn, Văn Ngọc

Cơ sở khoa học trong việc tổ chức và khai thác không gian kiến trúc cảnh quan trên trục đường ven biển phía tây bắc Thành phố Đà Nẵng /

110000212

2004

Trần, Thị Minh Thành

Định hướng tái tổ chức các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh /

110000213

2004

Phan, Tiến Vinh

Cơ sở khoa học cho tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng /

110000214

2004

Phùng, Phú Phong

Quy hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Hội An phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch miền trung /

110000215

2004

Nguyễn, Văn Minh Tú

Quy hoạch không gian cảnh quan các cây cầu tại Tp.Hồ Chí Minh và một số đô thị phía Nam /

110000216

2004

Ngô, Hoàng Tùng

Những đề nghị về cải thiện môi trường ở trong hẻm lao động nghèo tại Tp.Hồ Chí Minh /

110000217

2004

Đào, Đức Thành

Phong cách kiến  trúc đặc trưng trong xử lý không gian & ánh sáng của Richard Meier và khả năng ứng dụng vào thiết kế kiến trúc tại Việt Nam /

110000218

2004

Ngô, Viết Thạch

Những đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống vùng đồng bằng Nghệ Tĩnh /

110000219

2004

Diêu, Hoài Dũng

Quá trình phát triển các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ biểu diễn trong kiến trúc nhà hát ở các nước phương tây /

110000220

2004

Nguyễn, Thị Thanh Hằng

Định hướng quy hoạch cải tạo các khu cư xá thấp tầng xây dựng trước năm 1975 tại Tp.Hồ Chí Minh /

110000221

2004

Nguyễn, Văn Châu

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu dân cư có giá trị lịch sử ở Tp.Hồ Chí Minh /

110000222

2004

Lê, Quốc Anh

Đánh giá dự án lấn biển tại Thị xã Rạch Giá-Tỉnh Kiên Giang-Khả năng ứng dụng đối với một số đô thị ven biển phía tây Nam Bộ /

110000223

2004

Nguyễn, Văn Học

Những luận cứ khoa học của việc hình thành và phát triển các đô thị nhỏ /

110000224

2004

Nguyễn, Thị Xuân Hà

Cơ sở khoa học quy hoạch cải tạo không gian cảnh quan hẻm Sài Gòn Tp.Hồ Chí Minh /

110000225

2004

Nguyễn, Quốc Bảo

Cơ sở khoa học tổ chức cảnh quan và khai thác các tiềm năng du lịch vùng Huyện Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu /

110000226

2004

Võ, Văn Anh Tuấn

Tổ chức môi trường sinh thái nhà chung cư nhiều tầng ở Việt Nam /

110000227

2004

Trương, Thị Mai Hạnh

Những quan điểm mới trong quy hoạch cải tạo và phát triển Thị xã Hội An trước bối cảnh hình thành "Vùng di sản thế giới miền trung" và xu thế toàn hóa về du lịch /

110000228

2004

Nguyễn, Như Công

Định hướng sơ đồ phát triển không gian đô thị Đà Nẵng đến năm 2020 /

110000229

2004

Nguyễn, Lâm Điền

Tìm hiểu những hình thức biểu hiện của xu hướng kiến trúc dân tộc - hiện đại Việt Nam trong giai đoạn từ khi đổi mới đến nay (1986-2003) /

110000230

2004

Nguyễn, Sĩ Lâm

Kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ dưới tác động của tư tưởng và kiến trúc Phật giáo Ấn Độ /

110000231

2004

Phạm, Quang Diệu

Tìm hiểu những nét đặc trưng không gian đô thị đồng bằng Sông Cửu Long gắn với yếu tố sông nước /

110000232

2004

Đinh, Thị Bích Hằng

Bài học về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội trong kiến trúc cổ Việt Nam /

110000233

2004

Vũ, Xuân Thao

Nhà ở dân gian đô thị vùng sông nước Nam Bộ góp phần tìm hiểu những giá trị tiềm ẩn /

110000234

2004

Phạm, Văn Lành

Vai trò của yếu tố mặt nước trong việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thành phố Cần Thơ /

110000235

2004

Lê, Văn Hùng

Định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị trên hành lang Quốc lộ 1A ( Đoạn Tp. Hồ Chí Minh - Tp.Cần Thơ) /

110000236

2004

Võ, Kinh Luân

Đi tìm một mô hình ở phù hợp cho công nhân các khu công nghiệp tập trung /

110000237

2004

Nguyễn, Thụy Hải Ly

Định hướng phát triển hình thức kiến trúc phục vụ du lịch hội nghị - Du lịch Mice /

110000238

2004

Văn, Hồng San

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và một số giải pháp về khu ở gắn liền với khu công nghiệp tập trung /

110000239

2004

Trần, Hải Nam

Quy hoạch cải tạo Thành phố Đà Nẵng trên quan điểm phát triển giao thông công cộng làm phương tiện vận tải hành khách mang tính chủ đạo /

110000240

2005

Nguyễn, Hoàng Sơn

Mô hình tổ chức không gian cụm đại học tập trung trong đô thị lớn cho các đô thị lớn Việt Nam ( minh họa qua thí dụ áp dụng tại TP. HCM) /

110000241

2004

Nguyễn, Thị Hồng Đức

Nhà liên kế và các tác nhân ảnh hưởng trong định hướng phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh /

110000242

2004

Trần, Đăng Khuynh

Cộng sinh văn hóa trong quần thể kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng vùng núi Sam - An Giang /

110000243

2004

Ngô, Thị Thanh Thúy

Tổ chức không gian khu ở theo hướng hình thành đô thị sinh thái Bình Minh /

110000244

2004

Trần, Thị Việt Hà

Nghiên cứu định hướng quy hoạch cải tạo và phát triển không gian Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đô thị /

110000245

2004

Hoàng, Quang Hải

Tổ chức không gian công cộng trong các khu đô thị mới tại Việt Nam ( qua ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh) /

110000246

2004

Ngô, Hồng Năng

Tính linh hoạt trong kiến trúc nhà ở dân gian nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long /

110000247

2004

Lê, Mai Tuấn Anh

Không gian hệ thống sông rạch trong quy hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh /

110000248

2004

Ngô, Việt Trung

Cơ sở định hướng khai thác và tổ chức cảnh quan tuyến du lịch Nha Trang - Bán đảo Cam Ranh /

110000249

2004

Lê, Ngọc Hưng

Không gian mở trong kiến trúc truyền thống Việt Nam tại các tỉnh phía nam /

110000250

2004

Trần, Huê Long

Định hướng phát triển mô hình trường phổ thông năng khiếu TP.Hồ Chí Minh /

110000251

2005

Nguyễn, Văn Nguyên

Những yếu tố bản địa trong kiến trúc Pháp tại Sài Gòn /

110000252

2004

Nguyễn, Quốc Thạnh

Các giải pháp quy hoạch không gian ở làng chài Đà Nẵng theo định hướng phát triển Đà Nẵng đến năm 2020 /

110000253

2004

Trần, An Toàn

Nghiên cứu quy hoạch không gian kiến trúc phố đi bộ tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh /

110000254

2004

Nguyễn, Văn Khoa

Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản và đề xuất những giải pháp quy hoạch cải tạo các khu dân cư tự phát trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh /

110000255

2005

Lê, Trần Xuân Trang

Về tính "nhập nhằng" trong kiến trúc /

110000256

2006

Phan, Hữu Thiện

Đường phố không gian đô thị công cộng quan trọng trong thiết kế đô thị /

110000257

2006

Vũ, Ngọc Tuyền

Những tổng thể nhỏ đặc trương của đô thị Việt Nam /

110000258

2005

Nguyễn, Hồng Vũ

Cơ sở lý luận về quy hoạch xây dựng nhà ở dạng chung cư mang tính công đồng tại thành phố Cần Thơ /

110000259

2006

Vương, Kim Anh

Các quan điểm hợp lý về tổ chức không gian kiến trúc chung cư cao tầng tại TP.HCM /

110000260

2005

An, Đức Hùng

Lý luận và thực tiễn tổ chức môi trường ở cho ngưởi dân có thu nhập thấp tại TP.HCM /

110000261

2005

Lý, Hoàn Nguyên

Phát triển nhà ở bền vững tại quận 2 TP.Hồ Chí Minh /

110000262

2005

Nguyễn, Thanh Danh

Nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bình Dương thời kỳ công nghiệp hóa -hiện đại hóa /

110000263

2006

Hà, Trần Phượng Bằng

Các giải pháp quy hoạch không gian ở cao tầng cho người có thu nhập thấp(láy ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh) /

110000264

2006

Tôn, Quang Dương

Định hướng tổ chức không gian hành lang du lịch ven biển tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu /

110000265

2006

Nuyễn, Chí Dũng

Luận cứ tổ chức không gian đô thị trục đại lộ Lê Lợi-TP.HCM /

110000266

2006

Thái, Kim Dũng

Cơ sở quy hoạch kiến trúc để xây dựng hệ thống dân cư huyện Nhà Bè /

110000267

2006

Hàng, Thái Nguyên

Bài học rút ra từ giải pháp kiến nghị của tập đoàn D0XIADIS cho sự phát triển thành phố cực lớn Sài Gòn trước năm 1975 /

110000268

2005

Nguyễn, Huy

Công viên nghỉ ngơi giải trí trong thực tế quy hoạch xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh /

110000269

2005

Ao, Huyền Linh

Tổ chức không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan trong quá trình cải tạo và phát triển các nút giao thông trọng điểm trên mạng lưới giao thông chính TP. Hồ Chí Minh /

110000270

2006

Phan, Thị Ngọc Dung

Phân tích đánh giá tổ chức không gian các khu dân cư mới tại TP.HCM hướng tới đề xuất mô hình các khu đô thị mới /

110000271

2006

Tô, Thái Tuấn

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan du lịch sinh thái  khu du lịch Phong Nha -Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình /

110000272

2006

Cao, Đình Sơn

Tìm hiểu giá trị văn hoá truyền thống trong kiến trúc nhà lá mái (nhà ở dân gian) vùng duyên hải Nam Trung Bộ /

110000273

2005

Trần, Ngọc Nam

Hiệu quả sử dụng vật liệu hoàn thiện và trang trí mới trong thiết kế kiến trúc các công trình thương mại dịch vụ và văn phòng tại TP.HCM /

110000274

2006

Lê, Đình Phú

Nghiên cứu phát triển không gian của các đô thị vùng Tây Nguyên /

110000275

2006

NGô, Đức Đệ

Tổ chức không gian xây dựng thành phố Cần Thơ nhằm hướng tới đô thị sinh thái /

110000276

2005

Nguyễn, Quốc Hồ

Hình thái đô thị trong định hướng quy hoạch không gian xây dựng nhằm mục tiêu bảo tồn cải tạo và phát triển bền vững (lấy thành phố Hồ Chí Minh làm ví dụ) /

110000277

2006

Ngô, Xuân Trường

Tác động của hệ thống Metro trong quy hoạchTP.HCM /

110000278

2005

Hoàng, Văn Dũng

Tìm hiểu sự giao thoa văn hóa Việt Nam-Trung Quốc trong di tích chùa Bút Tháp /

110000279

2006

Huỳnh, Ngọc Phú

Nhà cao tầng trong môi trường  sinh thái biển qua ứng dụng cho khu vực thành phố Đà Nẵng /

110000280

2006

Nguyễn, Phong An

Sông Đồng Nai trong quy hoạch phát triển thành phố Biên Hòa /

110000281

2005

Ngô, Đình Nguyên Khôi

Định hướng quy hoạch cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở y tế phù hợp với không gian phát triển đô thị TP.HCM /

110000282

2003

Nguyễn, Thanh Bình

Ảnh hưởng của tài nguyên đến việc chậm tiến độ các dự án xây dựng ở Việt Nam /

110000283

2008

Đặng, Minh Nguyên

Định hướng tổ chức và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đường phố vì một đô thị phát triển hài hòa ở TP. Hồ Chí Minh /

110000284

2007

Nguyễn, Song Hoàn Nguyên

Kiến trúc nhà ở TP. Hồ Chí Minh dưới tác động của văn hóa truyền thống /

110000285

2007

Trần, Quang Vũ

Tìm kiếm các không gian kiến trúc cảnh quan du lịch Quảng Bình /

110000286

2007

Trương, Nguyễn Hồng Quang

Bước đầu tìm hiểu vấn đề nhà ở cho giới chuyên gia công nghệ cao trong nền kinh tế tri thức /

110000287

2007

Lê, Quang Hoài Đức

Xây dựng mô hình nhà ở sinh thái trong đô thị hiện đại qua ứng dụng cho khu vực TP.Hồ Chí Minh /

110000288

2007

Nguyễn, Việt Hoàng

Định hướng tổ chức môi trường ở thích hợp - chống bão cho cư dân vùng nông thôn Thừa Thiên Huế /

110000289

2007

Nguyễn, Ngọc Vận

Định hướng tổ chức không gian mở tại các khu chung cư TP.Hồ Chí Minh /

110000290

2007

Hồ, Minh Quốc

Thiết kế kiến trúc đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng ở công trình công cộng tại Việt Nam và khả năng áp dụng tại TP.Hồ Chí Minh /

110000291

2007

Hoàng, Trọng Nhật

Khảo lược các loại hình kiến trúc nhà ở do người dân tự xây ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ trong thời gian gần đây /

110000292

2007

Nguyễn, Thái Toàn

Phát triển nhà ở cao tầng ở Quận 4 /

110000293

2007

Phạm, Thị Hương Mai

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng các khu- cụm công nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh /

110000294

2007

Nguyễn, Toàn Thắng.

Tổ chức quản lý giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và định hướng phát triển /

110000295

2007

Nguyễn, Thị Thanh Trúc

Tổ chức quản lý không gian công cộng tại các điểm tiếp chuyển giao thông công cộng trên địa bàn quận 10 /

110000296

2007

Bùi, Quốc Hưng

Định hướng phát triển mô hình khu nghỉ dưỡng người cao tuổi tại  vùng Đông Nam Bộ /

110000297

2007

Huỳnh, Công Chính

Định hướng quy hoạch phát triển không gian hành lang sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương /

110000298

2007

Nguyễn, Thành Thái

Đô thị sinh thái, khả năng ứng dụng trong việc định hướng phát triển các đô thị duyên hải Miền Trung /

110000299

2007

Huỳnh, Phan Trung Trực

Cơ sở quy hoạch xây dựng cảnh quan du lịch sinh thái trên địa bàn TP.Cần Thơ /

110000300

2007

Trần, Ngọc Trung

Quy hoạch xây dựng cảnh quan du lịch tại huyện Hà Tiên,tỉnh Kiên Giang /

110000301

2007

Đinh, Thanh Ngân.

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương /

110000302

2007

Trương, Thị Thu Hà

Quản lý phát triển đô thị trên cơ sở phối hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại các huyện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh ( lấy thí điểm phân tích tại huyện Bình Chánh) /

110000303

2007

Võ, Thái Sơn

Cải thiện điều kiện vi khí hậu trong môi trường sản xuất tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ /

110000304

2007

Nguyễn, Tuấn Anh.

Giải pháp kiến trúc cho vấn đề thông gió -thoáng nhiệt nhà công nghiệp xét trên khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai /

110000305

2007

Trần, Duy Hùng

Xây dựng chiến lược phát triển và định hướng quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 /

110000306

2007

Nguyễn, Văn Minh Tuấn

Vấn đề quy hoạch và quản lý xây dụng nhà ở đô thị mới TP.Hồ Chí Minh (Lấy dự án ở khu đô thị mới Nam Sài Gòn làm ví dụ) /

110000307

2007

Cao, Thị Ngọc Chinh

Tổ chức cây xanh trong các đô thị Việt Nam điển hình trong khu ở của Quận 3 /

110000308

2007

Lê, Nguyễn Xuân Dũng

Tổ chức khu dân cư công nhân và mối quan hệ với khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh /

110000309

2007

Phạm, Văn Phi

Vật liệu, kết cấu mới trong xây dựng và khả năng áp dụng vào các công trình kiến trúc công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận /

110000310

2007

Đỗ, Trần Mỹ Thúy.

Xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc trường học và khả năng vận dụng tại TP.Hồ Chí Minh /

110000311

2007

Nguyễn, Kỳ Quốc

Tìm hiểu một hướng đi cho kiến trúc Việt Nam đương đại trên quan điểm kế thừa những nguyên lý của chủ nghĩa hiện đại /

110000312

2007

Nguyễn, Thanh Tân

Bảo tàng lịch sử Việt  Nam tại TP.Hồ Chí Minh và vấn đề hài hòa văn hóa Đông-Tây /

110000313

2007

Nguyễn, Hồng Lĩnh

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu nhà ở sinh thái tại TP.Cần Thơ /

110000314

2007

Bùi, Viết Dũng

Hệ kích thước kiến trúc tương thích với người Việt Nam /

110000315

2007

Nguyễn, Thị Tâm Đan

Kiến nghị một số giải pháp thiết kế kiến trúc công trình công cộng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ( Lấy thị xã Vĩnh Long làm địa bàn nghiên cứu) /

110000316

2007

Hoàng, Lê Từ An

Các quan điểm thiết kế kiến trúc bền vững trên thế giới và khả năng áp dụng trong điều kiện TP.Hồ Chí Minh /

110000317

2007

Nguyễn, Tấn Tài

Hướng phát triển công trình kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng hiện nay tại TP.Hồ Chí Minh /

110000318

2007

Nguyễn, Thanh Hải

Luận cứ quy hoạch xây dựng không gian cao tầng khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh /

110000319

2007

Nguyễn, Tấn Vĩnh Nam

Giải pháp cải tạo, chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu TP.Hồ Chí Minh /

110000320

2007

Trần, Hữu Vĩnh

Những luận cứ khoa học trong thiết kế đô thị với điều kiện Việt Nam ( Lấy TP.Hồ Chí Minh làm ví dụ) /

110000321

2007

Phạm, Tuấn Anh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giải phóng mặt bằng có sự tham gia của cộng đồng trong các dự án nâng cấp, cải tạo các khu lụp sụp tại TP.Hồ Chí Minh /

110000322

2007

Nguyễn, Minh Hạnh

Mô hình phát triển đô thị dọc các trục giao thông chính tại những khu vực mới phát triển của TP.Hồ Chí Minh ( Lấy trục xa lộ Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu ) /

110000323

2007

Hà, Trọng Kha Ly

Nghiên cứu khai thác không gian kiến trúc cảnh quan nhằm định hướng phát triển TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định /

110000324

2007

Phạm, Minh Trúc

Quy hoạch cải tạo khu vực đô thị dọc hai bờ kênh rạch trong TP.Hồ Chí Minh (Lấy Rạch Bến Nghé làm ví dụ) /

110000325

2007

Hoàng, Anh Vũ

Các luận cứ khoa học trong định hướng tổ chức và khai thác không gian kiến trúc cảnh quan tuyến du lịch ven biển Mỹ Khê- Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi /

110000326

2007

Phan, Hải Trung

Đánh giá bước đầu quy hoạch khu du lịch nghỉ mát Mũi Né TP.Phan Thiết- Tỉnh Bình Thuận /

110000327

2007

Nguyễn, Thị Tuyết Mai

Duy trì tính đa dạng kiến trúc đường phố Chợ Lớn- TP.Hồ Chí Minh /

110000328

2007

Nguyễn, Quốc Dzu

Thiết kế đô thị can thiệp, một giải pháp tối ưu cho công tác thiết kế chỉnh trang đô thị khu trung tâm thương mại TP.Quy Nhơn -Tỉnh Bình Định /

110000329

2007

Trương, Song Trương

Thiết kế đô thị phố thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh /

110000330

2007

Nguyễn, Đức Trí

Lý thuyết và thực tiễn trong tổ chức không gian kiến trúc nhà ở thấp tầng tại các khu đô thị mới ở TP.Hồ Chí Minh /

110000331

2007

Nguyễn, Chí Quang

Tìm hiểu giải pháp thiết kế kiến trúc tổng mặt bằng của các công trình kiến trúc công cộng tiêu biểu ở TP.Hồ Chí Minh giai đọann Pháp thuộc (từ 1862-1954) /

110000332

2007

Võ, Đức Nguyên

Nghiên cứu kiến trúc khu nghỉ dưỡng (wellness resort) qua ví dụ địa điểm khu vực ven biển Khánh Hòa /

110000333

2007

Huỳnh, Hiệp Nguyên Triều

Không gian đô thị cho người dân tộc bản địa ở các đô thị Tây Nguyên- đánh giá thực trạng và định hương phát triển (nghiên cứu tại TP.Đà Lạt và TP. Buôn Ma Thuộc) /

110000334

2007

Từ, Hải Quý

Tìm kiếm cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển bền vững TP.Huế /

110000335

2007

Nguyễn, Hoàng Mai Châu

Nghiên cứu mô hình và giải pháp tổ chức không gian khu dân cư đang phát triển trên địa bàn thị xã Vĩnh Long ( Lấy khu dân cư tại phường 5 làm ví dụ điển hình) /

110000336

2007

Trần, Hồng Sơn

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển khu lưu trú phục vụ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (giai đoạn 2007-2015) /

110000337

2007

Trần, Duy An

Đặc tính không gian kiến trúc công trình bảo tàng tại TP.Hồ Chí Minh /

110000338

2007

Trần, Văn Hiến

Sắc thái dân gian trong kiến trúc chùa miền Nam Trung Bộ /

110000339

2007

Đinh, Văn Phúc

Sự giao thoa văn hóa Việt- Nhật trong kiến trúc đô thị cổ Hội An /

110000340

2007

Lê, Nguyên Hùng

Tính biểu tượng trong kiến trúc chùa miếu hoa TP.Hồ Chí Minh /

110000341

2008

Ngô, Đa Đức

Khuynh hướng khai thác phong cách kiến trúc dân gian trong các công trình nghỉ dưỡng vùng Nam Trung Bộ /

110000342

2008

Nguyễn, Dương Tử

Tổ chức không gian cảnh quan du lịch sông nước tỉnh Tiền Giang /

110000343

2008

Tống, Phương Nam

Tổ chức không gian khối (khu) kỹ thuật trung tâm bệnh viện đa khoa /

110000344

2008

Phạm, Từ Vũ

Tổ chức không gian nhà ở truyền thống và phát triển môi trường ở bền vững trong loại hình chung cư TP.HCM /

110000345

2008

Lê, Mậu Duy Quang

Nhà ở lớp trẻ đô thị (lấy TP.Hồ Chí Minh làm ví dụ) /

110000346

2008

Lê, Đông Nguyên

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ven bờ Sông Hương - TP.Huế trong bối cảnh đô thị hóa /

110000347

2008

Lê, Tự Thiên

Nhà ở xã hội trong sự phát triển đô thị và khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh /

110000348

2008

Vũ, Anh Sơn

Tổ chức không gian kiến trúc các chung cư cao tầng tại TP.HCM /

110000349

2008

Lê, Đàm Ngọc Tú

Công viên Suối Tiên những vấn đề biểu tượng - triết lý & kiến trúc /

110000350

2008

Trần, Thanh Danh

Sự kết hợp truyền thống và hiện đại thông qua vật liệu trang trí và hoàn thiện trong kiến trúc Việt Nam đương đại /

110000351

2008

Lý, Thanh Phúc

Phương pháp thiết kế chiếu sáng thẩm mỹ ngoại thất công trình kiến trúc /

110000352

2008

Trần, Thị Việt Châu

Số học và hình học trong nghệ thuật kiến trúc /

110000353

2008

Trương, Nguyễn Hoàng Long

Giải pháp kiến trúc nhà ở vùng gió bão duyên hải Miền Trung /

110000354

2008

Nguyễn, Đức Hiếu

Sự hội nhập văn hóa bản địa trong kiến trúc nhà thờ công giáo tại TP.Hồ Chí Minh /

110000355

2008

Mai, Thị Hạnh

Những kiến nghị về tổ chức không gian giao tiếp cộng đồng trong các khu chung cư cao tầng ở TP.Hồ Chí Minh /

110000356

2008

Trần, Đức Minh

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhà ở trên địa bàn quận Gò Vấp-TP.HCM /

110000357

2008

Trần, Thoại Châu

Giải pháp thu hút đầu tư kỹ thuật đô thị tuyến giao thông Dương Quảng Hàm - quận Gò Vấp /

110000358

2008

Vũ, Thanh Hùng

Quản lý quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan khu du lịch Mũi Né /

110000359

2008

Lê, Hoàng Hà

Áp dụng phương pháp phân tích chiến lược để xây dựng chương trình khung quản lý phát triển đô thị quận Gò Vấp đến năm 2020 /

110000360

2008

Lê, Thị Tú Mai

Quản lý quy hoạch nhà ở tại quận Gò Vấp từ góc độ tài chính /

110000361

2008

Vũ, Trung Hưng

Đề xuất giải pháp cải tạo cảnh quan và chỉnh trang không gian đường phố tạo hình ảnh văn minh cho khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh /

110000362

2008

Trần, Thị Sen

Áp dụng nguyên tắc phát triển giao thông bền vững trong quản lý các khu đô thị mới ở TP.HCM /

110000363

2008

Nguyễn, Tất Thắng

Nghiên cứu cơ sở pháp lý về quản lý xây dựng ngầm tại TP.Hồ Chí Minh /

110000364

2008

Nguyễn, Thanh Việt

Tính khả thi trong quy hoạch tại các đô thị vừa và nhỏ lấy điển hình là TP.Tuy Hòa /

110000365

2007

Giang, Ngọc Huấn

Giải pháp thiết kế nhà ở cao tầng tạp TP.Hồ Chí Minh theo hướng đảm bảo điều kiện tiện nghi vi khí hậu & sử dụng năng lượng có hiệu quả /

110000366

2008

Nguyễn, Tùng Vũ

Quy hoạch phát triển bền vững mạng lưới giao thông vận tải đô thị Bình Dương /

110000367

2008

Nguyễn, Thị Ngọc Hương

Thiết kế đô thị khu vực trung tâm Quận 5 /

110000368

2008

Đặng, Quang Minh

Mô hình tổ chức không gian và phát triển đô thị thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa /

110000369

2008

Hoàng, Anh Tuấn

Chung cư cao tầng trong quá trình đô thị hóa tại TP.HCM /

110000370

2008

Lê, Trí Trung

Nghiên cứu thiết kế đô thị khu vực nhà ga đường sắt trung tâm Thủ Thiêm - TP.HCM /

110000371

2008

Lê, Quang Hòa

Quy hoạch phát triển không gian hành lang du lịch ven sông Hương TP.Huế /

110000372

2008

Nguyễn, Thị Thùy Linh

Cơ sở quy hoạch phát triển không gian khu du lịch Long Sơn - Suối Nước - TP.Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận /

110000373

2008

Nguyễn, Khánh Duy

Cải tạo phát triển hệ thống giao thông đi bộ kết hợp không gian mở một phần khu trung tâm TP.HCM /

110000374

2008

Trương, Thái Hoài An

Tổ chức ở trong xu hướng phát triển bền vững tại TP.HCM /

110000375

2008

Phạm, Hồng Nhung

Giải pháp tổ chức không gian đô thị mới xen cài các khu dân cư tự phát tại Quận 12 TP.HCM /

110000376

2008

Ngô, Hồ Ngọc Cường

Giải quyết những mối quan hệ giữa khu công nghiệp hiện hữu và sự phát triển đô thị trong quy hoạch cải tạo xây dựng TP. Biên hòa /

110000377

2008

Huỳnh, Tương Thân

Tổ chức không gian cho người đi bộ tại khu trung tâm Quận 1 TP.HCM /

110000378

2008

Huỳnh, Thị Hồng Thúy

Tổ chức không gian công cộng trong khu ở tại đô thị mới Nam Cần Thơ /

110000379

2008

Nguyễn, Anh Tuấn

Mô hình tổ chức không gian đô thị mới tại Quận Gò Vấp /

110000380

2008

Trần, Thị Phương Trà

Tổ chức quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng xe buýt trên địa bàn thuộc khu vực nội thành TP.HCM (quận 1,3,4,5,6,10,11, Bình Thạnh, Phú Nhuận) /

110000381

2008

Lê, Minh Đạt

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn Quận 12 /

110000382

2008

Nguyễn, Thị Hoài An

Quản lý quy hoạch môi trường đô thị hướng đến phát triển bền vững áp dụng cho huyện Củ Chi TP.HCM /

110000383

2008

Nguyễn, Hồng Vân

Giải pháp cây xanh trên một số trục đường phố tại TP.HCM (lấy ví dụ cụ thể quận Gò Vấp) /

110000384

2008

Phạm, Thị Trúc Nghi

Tổ chức không gian cảnh quan một số trục đường phố chính tại TP.HCM /

110000385

2008

Nguyễn, Thị Thúy Ngà

Giải pháp quản lý di sản văn hóa kiến trúc khu phố cổ Triệu Quang Phục - Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lớn, Quận 5 /

110000386

2008

Nguyễn, Hồ Hải

Giải pháp chỉnh trang và tăng hiệu quả trong công tác quản lý đô thị khu vực kênh đôi trên địa bàn Quận 8 /

110000387

2008

Nguyễn, Thành Phát

Cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ và công tác quản lý chung cư tại Quận 1 - TP.HCM /

110000388

2008

Hoàng, Song Hà

Đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch trong công tác quản lý và phát triển nhà ở tại Quận Bình Thạnh TP.HCM /

110000389

2008

Huỳnh, Minh Hùng

Cải tạo và quản lý một số khu dân cư thu nhập thấp Quận 6 /

110000390

2008

Lâm, Sơn Hoàng

Đề xuất một số giải pháp tạo chỗ ở cho người nghèo và thu nhập thấp tại TP.HCM /

110000391

2008

Phạm, Đăng Hồ

Nghiên cứu cải tạo và xây dựng lại các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn TP.HCM /

110000392

2008

Trần, Hồng Tuyến

Duy trì và chỉnh trang không gian kiến trúc biệt thự cũ tại khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (Lấy quận 1 làm ví dụ) /

110000393

2008

Nguyễn, Tấn Quỳnh Như

Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong khu vực trung tâm hiện hữu TP.HCM (khu vực quận 1 và quận 3) /

110000394

2008

Quách, Thanh Nam

Giải pháp quản lý định hướng phát triển không gian kiến trúc khu trung tâm TP.HCM theo kịnh bản mục tiêu /

110000395

2008

Nguyễn, Đình Luận

Các giải pháp tăng cường cây xanh trong khu trung tâm TP.HCM theo mục tiêu phát triển bền vững /

110000396

2008

Trà, Đức An

Nghiên cứu chính sách và giải pháp cải tạo các chung cư hư hỏng nặng của Quận 10 theo hướng xã hội hóa /

110000397

2008

Lê, Hoàng Khải

Thiết kế đô thị lý luận và thực tiễn trong quản lý quy hoạch xây dựng khu đô thị mới TP.HCM /

110000398

2008

Huỳnh, Văn Biết

Giải pháp cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư tự phát trên địa bàn Quận Bình Tân TP.HCM /

110000399

2008

Nguyễn, Thị Hoài Hương

Những vấn đề quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng hệ thống công trình giáo dục đào tạo của Quận 4 TP.HCM /

110000400

2008

Nguyễn, Đăng Tuyển

Đề xuất một số giải pháp quản lý quy hoạch kiến trúc khu trung tâm hiện hữu TP.HCM /

110000401

2008

Nguyễn, Đình Tính

Không gian đi bộ thực trạng và giải pháp cho nội thành TP.HCM /

110000402

2008

Trần, Minh Phương

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông công cộng tại các nhà ga Metro trên địa bàn Quận 6 /

110000403

2008

Đoàn, Nhật

Một số giải pháp quản lý các khu vực dân cư tự phát ở vùng ven đô thị TP.HCM nhìn từ góc độ hạ tầng kỹ thuật /

110000404

2008

Lương, Thị Hồng Nga

Giải pháp phát triển quỹ đất cho hệ thống giao thông công cộng đô thị TP.HCM dành cho các tuyến vận chuyển hành khách khối lượng lớn bánh đô thị /

110000405

2008

Phạm, Văn Tạo

Tổ chức, quản lý không gian công cộng trong các khu đô thị mới tại TP.HCM /

110000406

2008

Nguyễn, Thị Thanh Hương

Quản lý hệ thống thoát nước TP.HCM gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững /

110000407

2008

Lương, Hiền Chung

Tổ chức quản lý và phát triển định hướng giao thông xung quanh các nhà ga Metro trên địa bàn quận 6 TP.HCM (Hồng Bàng-Phú Lâm-CV Phú Lâm) /

110000408

2008

Lê, Văn Vọng

Tổ chức quản lý, quy hoạch sử dụng đất xung quanh các nhà ga Metro trên địa bàn Quận 5 TP.HCM (Ga Trần Phú, ga Văn Lang, ga Châu Văn Liêm) /

110000409

2008

Hồ, Thanh Liêm

Tổ chức quản lý đầu mối giao thông công cộng khu vực Chợ Lớn /

110000410

2008

Phạm, Xuân Niên

Tổ chức quản lý đầu mối giao thông công cộng khu vực Miền Đông, Quận Bình Thạnh TP.HCM /

110000411

2008

Phạm, Văn Phước

Quy hoạch khu công nghiệp trong quy hoạch chung TP.HCM /

110000412

2008

Nguyễn, Hồng Sơn

Định hướng quy hoạch các điểm dân cư ngoại thành qua ví dụ huyện Hóc Môn -Tp.HCM /

110000413

2008

Nguyễn, Minh Sơn

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa ở Huyện Hóc Môn trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích chủ sở hữu quyền sử dụng đất và nhà đầu tư xây dựng /

110000414

2008

Nguyễn, Hoài Nam

Quản lý quy hoạch cải tạo và xây dựng các khu dân cư hiện hữu tại Quận 10, TP.HCM đảm bảo phát triển bền vững /

110000415

2008

Huỳnh, Kim Định

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng nhà ở tái định cư trên địa bàn TP.HCM /

110000416

2008

Hoàng, Minh Tuấn Anh

Tác động của quy hoạch xây dựng đô thị đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Quận 9, TP.HCM /

110000417

2008

Lê, Xuân Viên

Một số giải pháp quy hoạch đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững tại Quận 2,  TP.HCM /

110000418

2008

Nguyễn, Thị Hòa An

Hợp nhất quản lý nhà đất trên địa bàn TP.HCM /

110000419

2008

Phan, Quang Khánh

Công tác quản lý quy hoạch đô thị khi thực hiện chuyển đổi sang chính quyền đô thị tại TP.HCM /

110000420

2008

Trần, Hồ Duy

Nghiên cứu giải pháp phát triển ở trên địa bàn quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2020 /

110000421

2008

Cung, Quảng Hà

Vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Quận 12, TP.HCM /

110000422

2008

Phan, Anh Nghiêm

Nghiên cứu chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM /

110000423

2008

Nguyễn, Thị Thanh Vân

Những tác nhân cơ bản ảnh hưởng đến tính khả thi của đồ án quy hoạch xây dựng các quận thành phố Hồ Chí Minh (lấy quận Gò Vấp làm ví dụ) /

110000424

2008

Nguyễn, Văn Trường

Hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP.HCM /

110000425

2009

Kiều, Hữu Khoa

Tổ chức môi trường ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Định hướng áp dụng vào TP.HCM /

110000426

2009

Nguyễn Từ Tịnh Uyển

Mô hình quy hoạch không gian khu du lịch sinh thái Măng Đen - Kon Tum /

110000427

2009

Trần, Mai Hương

Giải pháp thiết kế đô thị cho khu phố người hoa - Quận 5 /

110000428

2009

Nguyễn, Thị Minh Thái

Nghiên cứu quan điểm và giải pháp kiến trúc sinh thái cho chung cư cao tầng tại TP.HCM /

110000429

2009

Trần, Quốc Bằng

Những kiến nghị về mô hình "Đơn vị ở" phát triển bền vững cho TP.HCM, lấy khu chung cư Thanh Đa làm ví dụ /

110000430

2009

Nguyễn, Liên Minh

Kiến trúc trường phái biểu hiện của Oscar Niemeyer và bài học áp dụng vào kiến trúc Việt Nam /

110000431

2009

Nguyễn, Hữu Việt Hưng

Nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường ven biển TP. Vũng Tàu /

110000432

2009

Phạm Thanh Truyền

Thiết kế trung tâm chẩn đoán y khoa trong điều kiện Việt Nam /

110000433

2009

Trần, Minh Đức

Bước đầu tiếp cận nguồn gốc của sự hài hòa trong nghệ thuật kiến trúc /

110000434

2009

Nguyễn, Thái Hạnh thảo

Các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng chung cư cao tầng (ví dụ điển hình tại TP.HCM) /

110000435

2009

Tôn, Nữ Yến Ly

Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc dân gian làng Cổ Phước Tích - Huế theo hướng du lịch văn hóa /

110000436

2009

Phạm, Đan Trường

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc bền vững các khu du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu /

110000437

2009

Nguyễn, Lý Bửu

Tổ chức không gian kiến trúc bệnh viện đa khoa tại TP.HCM /

110000438

2009

Nguyễn, Khắc Hùng

Tìm hiểu xu hướng minimalism và những khả năng ứng dụng tại Việt Nam /

110000439

2009

Nguyễn, Hải Long

Nước như một thành tố kiến trúc trong tổ chức môi trường ở /

110000440

2009

Trần, Kỳ Tám

Bài học vận dụng tính truyền thống trong kiến trúc Tadao Ando /

110000441

2009

Trần, Thị Kim Liên

Nghiên cứu không gian kiến trúc tạo điều kiện làm việc có hiệu quả với tâm lý thoải mái trong cao ốc văn phòng và khả năng ứng dụng tại TP.HCM /

110000442

2009

Lâm, Nguyễn Thủy Tiên

Tiêu chí đánh giá chung cư tại TP.HCM hiện nay /

110000443

2009

Nguyễn, Hữu Tâm hiền

Kết hợp những yếu tố bản địa với các xu hướng mới trong thiết kế khách sạn du lịch nghỉ dưỡng ven biển áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ - Việt Nam /

110000444

2009

Hà, Minh Hoàng

Nghiên cứu tiến trình phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị làm cơ sở khoa học đề xuất định hướng xây dựng quy định quản lý khu trung tâm hiện hữu TP.HCM /

110000445

2009

Trần, Minh Đức

Nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng đô thị trong quá trình đô thị hóa vùng ven đô TP.HCM /

110000446

2009

Trần, Luân Vũ

Nghiên cứu nâng cao tính khả thi của quy hoạch xây dựng - quản lý đô thị tại TP.HCM /

110000447

2009

Bồ, Kỹ Thuật

Quy hoạch phát triển công nghiệp trong mô hình tổ chức không gian đô thị vùng công nghiệp phía nam Tỉnh Bình Dương /

110000448

2009

Nguyễn, Thế Nhân

Các giải pháp nhà ở thích hợp cho người nghèo đô thị tại TP.HCM trong điều kiện hiện nay /

110000449

2009

Nguyễn, Văn Bi

Nghiên cứu cấu trúc đơn vị ở phù hợp tại TP.HCM /

110000450

2009

Huỳnh, Sỹ Hùng

Thiết kế đô thị các trục phố chính khu trung tâm Quận 1 TP.HCM /

110000451

2009

Phan, Hoàng Chinh

Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các biệt thự cũ tại TP.HCM /

110000452

2009

Võ, Thanh Nguyên

Tìm hiểu về không gian mở trong kiến trúc nhiệt đới Việt Nam và nghiên cứu ứng dụng vào kiến trúc đương đại tại TP.HCM /

110000453

2009

Nguyễn, Anh Tuấn

Nghiên cứu vận dụng mô hình "Đô thị vệ tinh" để phát triển các khu công nghiệp tập trung tại Tỉnh Đồng Nai /

110000454

2009

Trần, Quang Anh

So sánh thủ pháp kiến trúc Nhật - Việt đương đại trong việc khai thác văn hóa truyền thống /

110000455

2009

Trần, Giang Châu

Khai thác yếu tố kiến trúc truyền thống trong các công trình phục vụ du lịch ở phía nam /

110000456

2009

Hà, Đức Bảo

Những biểu hiện của các xu hướng kiến trúc TP.HCM và vấn đề phát triển kiến trúc thành phố hiện đại, giàu bản sắc /

110000457

2009

Phạm, Quang Duy

Mối quan hệ giữa không gian nội thất và công trình trong kiến trúc đương đại /

110000458

2009

Nguyễn, Quốc Cường

Quản lý xây dựng kiến trúc cảnh quan sông rạch Tp.Long Xuyên - Tỉnh An Giang /

110000459

2009

Nguyễn, Bảo Anh Trí

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dọc các tuyến sông rạch trên địa bàn Tp.HCM (Lấy sông sài gòn đoạn qua Q.1 và Q.4 làm ví dụ) /

110000460

2009

Võ, Tiến An

Giải pháp thiết kế đô thị khu phố du lịch Phạm Ngũ Lão Quận 1 TP.HCM /

110000461

2009

Trần, Huỳnh Anh

Giải pháp quy hoạch xây dựng các khu du lịch trên địa bàn đảo Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang /

110000462

2009

Trần Thị Kim Chi

Đề xuất tổ chức không gian văn hóa - lịch sử trong trung tâm TP.HCM (Lấy ví dụ khu vực chợ Bến Thành) /

110000463

2009

Đỗ, Lê Trọng Hòa

Bảo tồn không gian truyền thống làng đá mỹ nghệ non nước Quận Ngũ Hành Sơn /

110000464

2009

Kiều, Thái Công

Quy hoạch khu ở vùng ven trung tâm đô thị TP.HCM /

110000465

2009

Lê Đình Bảo Khoa

Một số giải pháp tổ chức thiết kế đô thị cho một số trục đường chính Tp.Đà Nẵng /

110000466

2009

Trần, Chinh Phong

Định hướng phát triển du lịch TP. Cần Thơ theo xu thế sinh thái bền vững /

110000467

2009

Phạm, Thị Thúy Hằng

Vai trò thiết kế cảnh quan đô thị tại khu trung tâm hiện hữu TP.HCM /

110000468

2009

Đặng, Hải Thọ

Những tác nhân cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển không gian xây dựng hệ thống đô thị khu vực thành phố Biên Hòa /

110000469

2009

Nguyễn, Ngọc Dũng

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt đến năm 2030 /

110000470

2009

Lương, Công Định

Quy hoạch xây dựng Cần Giờ trong định hướng phát triển TP.HCM /

110000471

2009

Phạm, Quang Hân

Định hướng quy hoạch xây dựng khu vực ven sông sài gòn thuộc địa bàn Huyện Củ Chi lấy du lịch sinh thái làm động lực phát triển /

110000472

2009

Đỗ, Nguyên Phong

Tổ chức không gian đô thị khu vực đầu mối giao thông ga sài gòn /

110000473

2009

Nguyễn, Thị La Vân

Không gian công cộng ngoài trời tại các quận trung tâm nội thành TP.HCM /

110000474

2009

Huỳnh, Đăng Anh Thư

Quy hoạch xây dựng khu đô thị cảng Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP.HCM /

110000475

2009

Nguyễn, Cao Phán

Tổ chức không gian vui chơi cho trẻ em trong các khu ở mới trên địa bàn TP.HCM /

110000476

2009

Nguyễn, Hữu Phụng

Tổ chức không gian kiến trúc tượng đài ở TP.HCM /

110000477

2010.

Đặng Thanh Hằng

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai - quản lý đô thị đối với loại hình dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch ở Việt Nam /

110000478

2010.

Mai Lê Ngọc Hà

Giải pháp cải tạo làng chài Hưng Lương theo định hướng phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn /

110000479

2010.

Nguyễn Duy Thuyết

Tổ chức quản lý giao thông công cộng trên địa bàn quận 12 - Tp. HCM /

110000480

2010.

Lý Lê Thúy Loan

Các yếu tố tác động đến kiến trúc mặt đứng của dãy phố chợ trên địa bàn Tp.HCM /

110000481

2010

Phạm Hữu Trường

Giá trị thẩm mỹ của kiến trúc high-tech /

110000482

2010.

Trương Thị Mộc Lan

Quản lý quy hoạch xây dựng thành phố Cao Lãnh đến năm 2020 /

110000483

2010.

Phạm Minh Tuấn

Giải pháp bảo vệ môi trường trong xu thế phát triển đô thị ồ ạt tại đảo Phú Quốc /

110000484

2010.

Phạm Quốc Thư

Mối quan hệ giữa mỹ thuật truyền thông đa phương tiện với kiến trúc đương đại /

110000485

2010.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Thực trạng và giải pháp tổ chức không gian kiến trúc phố đi bộ Nguyễn Huệ tại trung tâm TP. HCM /

110000486

2010.

Ngô Đức Quý

Nhà ở dân gian nông thôn đồng bằng Nam trung bộ trong giai đoạn hiện nay /

110000487

2010.

Phạm Phước Đoàn

Quản lý xây dựng ven sông rạch trong các đô thị đồng bằng sông Cửu Long (Lấy thành phố Rạch Giá làm ví dụ) /

110000488

2010.

Nguyễn Văn Chí

Đặc trưng kiến trúc công cộng Đà Lạt trong giai đoạn hiện nay /

110000489

2010.

Trần Minh Chí

Phong cách kiến trúc resort biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận /

110000490

2010.

Hà Việt Hùng

Kiến trúc chùa Khmer vùng hạ lưu sông Mekong /

110000491

2010

Vũ Ngọc Tân

Đi tìm một số giải pháp nâng cao chất lượng môi trường ở trong các khu dân cư mới tại Tp.HCM /

110000492

2010.

Võ Ngọc Hùng

Giải pháp quản lý xây dựng tại các vùng ven đô Tp.HCM trong quá trình đô thị hóa (Lấy quận Bình Tân làm đối tượng nghiên cứu) /

110000493

2010.

Nguyễn Thị Khánh Hiền

Tính nhân văn trong quy hoạch tại Tp.HCM /

110000494

2010

Bùi Nguyễn Ngọc Trai

Lý luận và ứng dụng thiết kế đô thị tại các khu đô thị mới Tp.HCM /

110000495

2010.

Đỗ Lê Đăng Quang

Nghiên cứu giải pháp quản lý cải tạo đô thị dưới tác động của các dự án giao thông tại Tp.HCM /

110000496

2010.

Bùi Xuân Hưng

Nghiên cứu tổ chức không gian khu trung tâm các quận huyện mới của Tp.HCM /

110000497

2010.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Không gian sinh hoạt công cộng khu vực trung tâm Tp.HCM /

110000498

2010.

Đỗ Thùy Linh

Thiết kế cảnh quan không gian công cộng khu ở mới tại Tp.HCM /

110000499

2010.

Trần Đức Phi

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh và một phần quận 1, Tp.HCM /

110000500

2010.

Bùi Thanh Bình

Giải pháp hình thành và phát triển thị trường bất động sản thành phố Pleiku /

110000501

2010.

Nguyễn Thành Chung

Thiết kế đô thị trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua quận 3, TP.HCM /

110000502

2010.

Trương Quang Thục Trinh

Thiết kế đô thị trục khu vực trước hội trường Thống Nhất, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM (Để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước hội trường Thống Nhất và trục đường Lê Duẩn) /

110000503

2010.

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế thừa bản sắc dân gian trong kiến trúc Trung Bộ /

110000504

2010.

Nguyễn Công Tưởng

Nghiên cứu hình thức kiến trúc bệnh viện tác động tích cực đến tâm lý bệnh nhân /

110000505

2010.

Nguyễn Thành Trung

Nghiên cứu xây dựng mô hình ở đô thị phát triển bền vững tại Tp.HCM thông qua mô hình khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng /

110000506

2010.

Sithiphone Bouttivong

Nghiên cứu tuyến buýt trục và tuyến buýt nối kết địa bàn Tp. Vientiane /

110000507

2010.

Hồ Thị Tuyết Nga

Giải pháp tổ chức tuyến buýt thân thiện với môi trường ở Tp. HCM /

110000508

2010.

Võ Đình Phúc

Quản lý xây dựng làng dân tộc ít người thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai /

110000509

2010.

Nguyễn Hữu Ninh

Khai thác tiềm năng du lịch - dịch vụ trong quy hoạch phát triển thành phố Tuy Hòa /

110000510

2010.

Nguyễn Huy Hoàng

Kiến trúc nhà ở cho người già tại đô thị Tp.HCM /

110000511

2010.

Phan Minh Luân

Bố cục không gian đô thị khu vực Tây Bắc trong định hướng phát triển Tp.HCM /

110000512

2010.

Huỳnh Lương Thiện

Tăng cường hiệu quả quản lý trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận /

110000513

2010.

Trịnh Tuấn Hà

Mô hình kiến trúc thư viện cho Tp.HCM /

110000514

2010.

Đỗ Thị Phương Lam

Thống nhất quy hoạch xây dựng các dự án phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn quận 7 - Tp.HCM giai đoạn từ 1997 đến 2020 /

110000515

2010

Nguyễn Minh Hùng

Mối quan hệ giữa hình thức và nội dung trong kiến trúc đương đại Việt Nam /

110000516

2010.

Hồ Ngọc Thủy

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đại lộ Đông tây - khu vực kênh Bến Nghé quận 1 - Tp.HCM /

110000517

2010.

Ngô Thị Tài Quyết

Khả năng nhiệt đới hóa trong kiến trúc hiện đại Việt Nam giai đoạn 1954-1975 /

110000518

2010.

Văng Phú Vỹ

Mô hình kiến trúc - quy hoạch nhằm phát triển du lịch vùng Bảy Núi - An Giang /

110000519

2010.

Nguyễn Ngọc Ân

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng tại quận 2 - Tp.HCM /

110000520

2010.

Cao Bá Khang

Giải pháp kiến trúc sinh khí hậu đối với nhà ở xã hội tại Tp.HCM /

110000521

2010.

Tống Mỹ Linh

Mô hình tổ chức không gian khu phố thương mại truyền thống trong xu hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu tại khu vực Chợ Lớn - Quận5) /

110000522

2010.

Lê Quang Vinh

Định hướng không gian đô thị dọc tuyến Metro Bến Thành - Gò Vấp /

110000523

2010.

Lưu Nguyễn Quảng Khánh

Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường ven biển tại thành phố Nha Trang /

110000524

2010

Nguyễn Quang Vinh

Mô hình đô thị đại học tại Tp.HCM (Lấy Đại học quốc gia Tp.HCM làm ví dụ minh họa) /

110000525

2010.

Nguyễn Viết Ngọc Hà

Thiết kế đô thị khu vực ven kênh rạch Tp.HCM /

110000526

2010

Võ Thị Anh Trâm

Hình học phi euclide và kiến trúc đương đại /

110000527

2010.

Nguyễn Việt An

Vỏ bao che cao ốc văn phòng tại Tp.HCM /

110000528

2010.

Châu Thanh Nhân

Tổ chức cảnh quan trung tâm thành phố Cần Thơ hiện hữu theo hướng phát triển bền vững /

110000529

2010.

Đặng Như Tùng Nguyên

Giải pháp thiết kế kiến trúc sinh khí hậu tại thành phố Đà Lạt /

110000530

2010.

Ngô Chí Công

Tổ chức không gian các khu nghỉ dưỡng miền trung và nam bộ Việt Nam /

110000531

2010.

Nguyễn Đình Phổ

Tổ chức quản lý giao thông công cộng quận Thủ Đức - Tp. HCM /

110000532

2010.

Lâm Thị Hồng Nhung

Hệ thống công trình công cộng của huyện Cần Giờ và các giải pháp khuyến khích đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 /

110000533

2010.

Nguyễn Quang Dũng

Đô thị đi bộ và ứng dụng tại Tp.HCM /

110000534

2010.

Vũ Dương Ngọc Quang

Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại mới và những vấn đề của kiến trúc Việt Nam đương đại /

110000535

2010

Trần Thanh Bình

Bảo tồn cảnh quan kiến trúc biệt thự cũ trên địa bàn quận 3 TP. HCM /

110000536

2010

Cao Đức Thành

Một số giải pháp bảo tồn chợ chính quy trên địa bàn TP. HCM /

110000537

2010

Ngô Anh Tuấn

Quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại quận 12 TP. HCM /

110000538

2010

Bùi Hoàng Phương

Tổ chức và quản lý hệ thống công trình phục vụ người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. HCM /

110000539

2010

Trần Nhật Chiến

Quản lý phát triển đô thị khu vực đô thị hóa quận Bình Thạnh TP. HCM /

110000540

2010

Nguyễn Lâm Hùng

Nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở công nghiệp, kho tàng sẽ di dời khỏi nội thành TP. HCM /

110000541

2010

Phan Thế Huy

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chỉnh trang đô thị tại khu dân cư quy hoạch ổn định trên địa bàn Quận 3 TP. HCM /

110000542

2010

Bùi Vĩnh Phước

Định hướng tổ chức phố đi bộ trên địa bàn Quận 5 TP. HCM /

110000543

2010

Lê Song An

Đề xuất giải pháp quản lý việc cải tạo các khu nhà ở lụp xụp tại quận 7 Tp. HCM /

110000544

2010

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Xây dựng kế hoạch trong công tác quản lý và quy hoạch phát triển nhà ở đối với các khu dân cư hiện hữu tại quận Tân Bình TP. HCM /

110000545

2010

Hồ Kỳ Lân

Định hướng quy hoạch cải tạo và giải pháp quản lý bán đảo Bình Quới hướng đến một đô thị sinh thái ở TP. HCM /

110000546

2010

Trần Hoàng Quân

Giải pháp thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 4 TP. HCM /

110000547

2010

Nguyễn Thị Phương Nga

Giải pháp thực hiện chỉnh trang khu đô thị ven Rạch Ụ Cây, Quận 8 TP. HCM /

110000548

2010

Nguyễn Thành Phương

Tổ chức không gian công cộng ngoài trời tại quận Phú Nhuận TP. HCM /

110000549

2010

Lương Thị Phượng

Quy hoạch và quản lý cây xanh trên địa bàn quận Tân Phú TP. HCM /

110000550

2010

Võ Thanh Dũng

Giải pháp quy hoạch, cải tạo và tái bố trí dân cư tại các khu chung cư cũ trên địa bàn quận 4 TP. HCM /

110000551

2010

Nguyễn Thành Chung

Tổ chức bãi đỗ xe ô tô tại các khu dân cư ở TP. HCM /

110000552

2010

Đào Huy Hòa

Ứng dụng mô hình xe buýt nhanh BRT (bus rapid transit) cho một số hành lang chính tại TP. HCM /

110000553

2010

Trần Sĩ Thắng

Tổ chức quản lý giao thông công cộng tại khu vực cửa ngõ phía đông bắc TP. HCM /

110000554

2010

Đậu An Phúc

Giải pháp tổ chức và quản lý giao thông trên hành lang Đại lộ Đông Tây TP. HCM /

110000555

2010

Dương Thanh Trung

Quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tại TP. HCM trường hợp quận 5 /

110000556

2010

Dương Thanh Bình

Thực trạng và đề xuất cải thiện các hình thức tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trên địa bàn TP. HCM /

110000557

2010

Phạm Hồng Thắng

Định hướng phát triển hệ thống cấp nước TP. HCM đến năm 2025 /

110000558

2010

Phan Văn Tuấn

Tổ chức mạng lưới cơ sở y tế tại TP. HCM /

110000559

2010

Trần Thị Hà Trang

Thiết kế đô thị đường Nguyễn Văn Linh /

110000560

2010

Huỳnh Xuân Thụ

Thiết kế đô thị xa lộ Hà Nội /

110000561

2010

Trần Tuấn Anh

Quản lý quy hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP. HCM /

110000562

2010

Hồ Thị Phương Nga

Nghiên cứu tác động của hệ thống Metro đối với sự phát triển của TP. HCM /

110000563

2010

Hà Xuân Lan

Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý quy hoạch. kiến trúc đô thị tại quận Phú Nhuận, TP. HCM /

110000564

2010

Tô Đình Triệu

Giải pháp đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường Phạm Huy Thông - quận Gò Vấp /

110000565

2010

Phan Hữu Tuấn

Quản lý và tái đầu tư các chung cư hiện hữu trên địa bàn quận Phú Nhuận /

110000566

2010

Phạm Quang Tú

Giải pháp thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 8, TP. HCM /

110000567

2010

Nguyễn Văn Nhịn

Giải pháp quy hoạch và quản lý xây dựng các khu dân cư trong vùng đô thị hóa tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh /

110000568

2010

Nguyễn Quốc Bảo

Định hướng quản lý phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đại lộ Đông Tây /

110000569

2010

Trần Minh Hòa

Giải pháp quản lý quy hoạch ven sông sài gòn Tp.HCM /

110000570

2010

Phạm Thanh Minh

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình quản lý phát triển đô thị theo dự án lớn /

110000571

2010

Trần Nguyễn Hoàng

Phát triển nhà ở kết hợp dự án chỉnh trang các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận 7-Tp.HCM /

110000572

2010

Trương Minh Phước

Giải pháp điều tiết giá trị tăng từ đất khi nhà nước thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh /

110000573

2010

Ngô Quang Trung

Khai thác và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan dọc bờ sông sài gòn khu vực đô thị Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương /

110000574

2010

Hoàng Quang Vinh

Một số giải pháp tổ chức và quản lý vành đai xanh của tỉnh Bình Dương trong mối liên hệ vùng Thành phố Hồ Chí Minh /

110000575

2010

Bùi Thị Bé Hiền

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận 3 - Tp.HCM /

110000576

2010

Lê Thị Ngọc Trang

Nghiên cứu mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, áp dụng trên địa bàn huyện Củ Chi /

110000577

2010

Lê Vân Anh

Đánh giá ảnh hưởng mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh /

110000578

2010

Nguyễn Thanh Xuyên

Các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng /

110000579

2010

Trần Minh Tuấn

Ứng dụng GIS để lập quy hoạch và quản lý hệ thống cây xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh /

110000580

2010

Lê Thái Bảo

Giải pháp chỉnh trang hệ thống chợ trên địa bàn quận Phú Nhuận - TP.HCM /

110000581

2010

Nguyễn Đoàn Thế Hùng

Quản lý quy hoạch khu dân cư trên địa bàn quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh /

110000582

2010

Phan Ngọc Phúc

Bảo tồn và phát huy bản sắc khu phố cổ người hoa tại Chợ Lớn - Thành phố Hồ Chí Minh /

110000583

2010

Huỳnh Quốc Việt

Một số giải pháp quản lý và phát triển khu đô thị gắn với khu công nghiệp tập trung tại tỉnh Bình Dương /

110000584

2010

Trần Tuấn Khanh

Nâng cao quản lý sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi /

110000585

2010

Nguyễn Đức Trị

Tổ chức quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh theo chức năng và khu vực hoạt động /

110000586

2010

Văn Công Điểm

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống xe buýt ở Tp.HCM /

110000587

2010

Nguyễn Ngọc An Khang

Quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Nam sài gòn từ nay đến năm 2030 /

110000588

2010

Huỳnh Văn Minh

Tổ chức không gian đô thị "liền kề" Bình Dương dưới tác động của giao thông vùng Thành phố Hồ Chí Minh /

110000589

2010

Võ Thành Khả

Giải pháp quản lý khu vực hàng lang bờ sông - kênh - rạch trên huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh /

110000590

2010

Hà Minh Tân

Đầu tư và quản lý hệ thống công viên - cây xanh trên địa bàn huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh /

110000591

2010

Nguyễn Ngọc Hiển

Quản lý thực hiện đầu tư và xây dựng các dự án thuộc khu đô thị mới nam thành phố Hồ Chí Minh /

110000592

2010

Nguyễn Ngọc Văn

Giải pháp tổ chức không gian và quản lý quy hoạch kiến trúc trục đường đại lộ Bình Dương /

110000593

2010

Nguyễn Hữu Đoàn

Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Mỹ Phước huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương /

110000594

2010

Dương Thành Công

Giải pháp quản lý quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu số 18, khu đô thị mới nam thành phố Hồ Chí Minh /

110000595

2010

Nguyễn Ngọc Hải

Giải pháp phát triển hạ tầng tiếp nhận khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh từ đường thủy /

110000596

2010

Huỳnh Minh Tâm

Tổ chức quản lý, quy hoạch sử dụng đất cho phát triển hệ thống giao thông huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương /

110000597

2010

Nguyễn Huy Thắng

Giải pháp quy hoạch chỉnh trang và quản lý đô thị trên địa bàn quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh /

110000598

2010

Trần Nhựt Chinh

Tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất trong phát triển đô thị trên địa bàn quận 8 - Tp.HCM /

110000599

2010

Lý Minh Tâm

Những kiến nghị về định hướng phát triển khu nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương /

110000600

2010

La Chí Cường

Kiến trúc cảnh quan làng đại học Cần Thơ /

110000601

2010

Trần Lê Duy

Sự chuyển hóa ngôi nhà dài Ê Đê trong kiến trúc đương đại Buôn Mê Thuột /

110000602

2010

Hoàng Ngọc Hà

Các yếu tố văn hóa tác động đến kiến trúc thông qua một số ngành nghệ thuật khác /

110000603

2010

Nguyễn Thị Vân Hoa

Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan cửa ngõ Tp. Hồ Chí Minh /

110000604

2010

Nguyễn Minh Hùng

Giao thoa văn hóa trong kiến trúc Champa với kiến trúc phật giáo Ấn Độ /

110000605

2010

Hồ Ngọc Hữu

Ảnh hưởng kiến trúc truyền thống Nhật Bản đến phong cách kiến trúc hữu cơ của Frank Lloyd Wright /

110000606

2010

Phan Đình Kha

Sự chuyển hóa nghệ thuật kiến trúc gỗ trong chùa Vĩnh Nghiêm /

110000607

2010

Trần Quốc Khánh

Đặc điểm tổ chức không gian buôn làng dân tộc Gia rai - Tây Nguyên /

110000608

2010

Nguyễn Thị Phương Loan

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các đảo vịnh Nha Trang phục vụ du lịch sinh thái /

110000609

2010

Phạm Đức Long

Kiến trúc art deco tại sài gòn /

110000610

2010

Huỳnh Nhật Minh

Kiến trúc nhiệt đới ẩm đương đại tại Thành phố Hồ Chí Minh /

110000611

2010

Đỗ Anh Mỹ

Kiến trúc nhà ở dân gian Tây Nguyên trong mối liên hệ với văn hoá cộng đồng địa phương /

110000612

2010

Nguyễn Nhật Nam

Nhà ở nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An /

110000613

2010

Lê Hồng Nhật

Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Long Xuyên đoạn qua Thành phố Long Xuyên /

110000614

2010

Võ Xuân Phong

Kiến trúc cảnh quan các di tích tôn giáo tín ngưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh /

110000615

2010

Lê Hoàng Ngọc Phương

Bảo tồn quần thể di tích và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Non Nước) - Đà Nẵng /

110000616

2010

Đoàn Việt Quốc

Kiến trúc nhà ở tại Tp.Hồ Chí Minh theo xu hướng phát triển bền vững /

110000617

2010

Nguyễn Như Tân

Kiến trúc nhà ở cao tầng Tp.HCM với sự biến đổi khí hậu /

110000618

2010

Nguyễn Đức Thái

Bảo tồn các di sản kiến trúc công sở tại Thành phố Hồ Chí Minh /

110000619

2010

Đặng Hà Trung

Các quan điểm thiết kế kiến trúc sinh thái của Ken Yeang và khả năng áp dụng vào Tp.HCM /

110000620

2010

Võ Mai Tuấn

Sự chuyển hóa ngôi nhà rông Bâhnar trong một số kiến trúc đương đại ở Gia Lai và Kon Tum /

110000621

2010

Đinh Trần Gia Hưng

Khai thác công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng nhằm tăng tính động cho công trình kiến trúc /

110000622

2010

Tôn Nữ Phượng Các

Hình thức kiến trúc nhà căn phố ở Tp.HCM từ 1975 đến nay /

110000623

2010

Nguyễn Đức Trọng

Đặc trưng kiến trúc nhà ở Đà Lạt hiện nay /

110000624