Hỗ trợ trực tuyến
0909.400.369
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.624.879
Đang online: 9

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

Danh mục Luận văn - Luận án
[Đăng ngày: 10/12/2011]

MÃ VẠCH

TÁC GIẢ

NHAN ĐỀ

NĂM XB

110000001

Phan Văn Dốp

Tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam  

1993

110000002

Đỗ Văn Ninh

Thành cổ Việt Nam  

1981

110000003

Nguyển Thu Linh

Tính kế thừa trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam  

1987

110000004

Nguyển Khắc Tụng

Những đặc điểm có tính chất  đặc trưng tộc người và sự chuyển biến  

1973

110000005

Nguyễn Quốc Hưng

Tổ chức không gian kiến trúc linh hoạt của nhà ở tại Hà Nội  

1987

110000006

Hoàng Đạo Cung

Các giải  pháp biến đổi và vận động trong nhà hát  

1980

110000007

Lưu Anh Hùng

Buôn làng cổ truyền các tộc người Trường Sơn- Tây Nguyên  

1992

110000008

Trịnh Cao Tưởng

Đình làng phù lão -Hà Bắc trong nền cảnh đình làng Bắc Bộ  

1994

110000009

Đặng Đức Quang

Một số vấn đề về nhà ở thị tứ làng  xã vùng đồng bằng Bắc bộ  

1995

110000010

Phan Thị Yến Tuyết

Văn hóa vật chất  của các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long  

1992

110000011

Phạm Gia Yên

Kế thừa và phát triển những ưu điểm truyền thống trong quy hoạch - xây dựng buôn làng dân tộc BANAR  

1993

110000012

Bùi Văn Tiến

Di tích chùa Bút Tháp  

1995

110000013

Lê Duy Đại

Dân cư Tây Nguyên dưới góc độ nghiên cứu dân số học tộc người  

1991

110000015

Lê Hoàng Sinh

Nghiên cứu qui hoạch-kiến trúc buôn làng dân tộc Êđê trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc  

1995

110000016

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bố cục phong cảnh vườn -công viên  

1985

110000017

Đặng Hữu Tuyền

Chùa Keo lịch sử và nghệ thuật kiến trúc  

1991

110000018

Nguyễn Sĩ Quế

Kiến trúc nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ  

1995

110000019

Tống Trung Tín

Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc Lý-Trần  

1990

110000020

Tô Thị Minh Thông

Nghiên cứu nhửng kinh nghiệm của CHDC Đức và các nước XHCN  

1978

110000021

Nguyễn Tuấn Triết

Góp phần nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội người Ra glai  

1990

110000022

Phan Thạch Hảo

Những kiểu nhà ở mới cho miền núi Việt Nam trong điều kiện hạn chế  

1980

110000023

Nguyễn Bá Đang

Sự hình thành màu sắc trong xây dựng thành phố hiện dại ở Việt Nam  

1981

110000024

Ngô Văn Lý

Xã hội tộc người Stiêng qua tập quán Pháp  

1994

110000025

Phan Đăng Nhật

Quá trình hình thành biểu tượng bọc thai chung (đồng bào) với ý thức cộng đồng hòa hợp dân tộc  

1981

110000026

Lương Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc Thành phố Cần Thơ  

1994

110000027

Lương Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc thành phố Cần Thơ  

1994

110000028

Trần Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông  

1995

110000029

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh  

1995

110000030

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh  

1995

110000031

Trần Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông  

1995

110000032

Trần Văn An

Cơ sở khoa học để qui hoạch cải tạo và xây dựng nhà ven và trên sông  

1995

110000033

Lương Hoàng Cần

Đặc thù tổ chức không gian kiến trúc Thành phố Cần Thơ  

1994

110000034

Bạch Anh Tuấn

Kiến trúc cảnh quan Huế  

1994

110000035

Nguyễn Hữu Hưng

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc và qui hoạch nhà ở nông thôn  

1995

110000036

Nguyễn Hữu Đô

Định hướng tái bố trí dân cư dọc sông rạch tại thị xã Cà Mau  

1996

110000037

Nguyễn Hữu Đô

Định hướng tái bố trí dân cư dọc sông rạch tại thị xã Cà Mau  

1996

110000038

Châu Đắc Chấn

Những cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các trục đường chính trong thành phố lớn  

1996

110000039

Châu Đắc Chấn

Những cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các trục đường chính trong thành phố lớn  

1996

110000040

Đặng Như Định

Những kiến nghị về biện pháp quản lý cho nhà ở tự xây tại Tp.HCM  

1996

110000041

Đặng Như Định

Những kiến nghị về biện pháp quản lý cho nhà ở tự xây tại Tp.HCM  

1996

110000042

Hoàng Ngọc Lan

Tổ chức ở của tiểu khu nhà ở trong điều kiện cơ chế thị trường  

1996

110000043

Hoàng Ngọc Lan

Tổ chức ở của tiểu khu nhà ở trong điều kiện cơ chế thị trường  

1996

110000044

Nguyễn Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế  

1996

110000045

Thái Bình

Luận cứ khai thác không gian cảnh quan du lịch Nha trang _Khánh hòa  

1996

110000046

Nguyễn Văn Chương

Những vấn đề qui hoạch xây dựng đô thị nhỏ trong hệ thống phân bố các điểm dân cư vùng nghiên cứu cụ thể QH thị trấn Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng  

1996

110000047

Phạm Anh Dũng

Cải tạo cảnh quan vườn-công viên Thành phố Hồ Chí Minh  

1996

110000048

Trần Cảnh Nhật Hà

Nhà ở phố cổ Hội An bảo tồn và phát triển trong tiến trình đô thị hóa  

1996

110000049

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Luận cứ cải tạo không gian đường phố chính Thành phố Hồ Chí Minh  

1995

110000050

Nguyễn Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM  

1994

110000051

Nguyễn Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM  

1994

110000052

Trần Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM  

1995

110000053

Trần Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM  

1995

110000054

Trần Chí Dũng

Xu thế phát triển đô thị hoá huyện Hóc Môn huyện ngoại thành TPHCM  

1995

110000055

Lê Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM  

1994

110000056

Lê Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM  

1994

110000057

Lê Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM  

1994

110000058

Lê Chương

Góp phần định hướng không gian kiến trúc trục đường Lê Duẩn Q1-TPHCM  

1994

110000059

Mai Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An  

1995

110000060

Mai Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An  

1995

110000061

Mai Hoàng Sơn

Những luận cứ khoa học để xác định hướng qui hoạch và xây dựng nhà ở tại Thị trấn Thạnh Hóa- Tỉnh Long An  

1995

110000062

Phan Trường Sơn

Một số vấn đề khai thác và tổ chức cảnh quan du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam  

1996

110000063

Phan Trường Sơn

Một số vấn đề khai thác và tổ chức cảnh quan du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam  

1996

110000064

Đỗ Phú Hưng

Tìm một mô hình "Đơn vị ở" kết hợp giữa dạng nhà phố và quan niệm về tiểu khu  

1996

110000065

Dương Bá Oai

Đặc tính không gian kiến trúc và qui hoạch đô thị của những  khu phố thuộc cộng đồng người Hoa tại TPHCM  

1998

110000066

Hồ Đào Trí Hữu

Một số vấn đề về các giải pháp nhà ở cho người nghèo ở các TP lớn  

1998

110000067

Hồ Đào Trí Hữu

Một số vấn đề về các giải pháp nhà ở cho người nghèo ở các TP lớn  

1998

110000068

Nguyễn Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế  

1996

110000069

Nguyễn Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế  

1996

110000070

Nguyễn Hồng Việt

Tìm hiểu một vài đặc điểm nghệ thuật không gian cảnh quan cố đô Huế  

1996

110000071

Trương Vĩnh Phước

Một số vấn đề về qui hoạch và kiến trúc xí nghiệp công nghiệp trong cấu trúc đô thị  

1995

110000072

Trương Vĩnh Phước

Một số vấn đề về qui hoạch và kiến trúc xí nghiệp công nghiệp trong cấu trúc đô thị  

1995

110000073

Vũ Thuý Hải

Tìm hiểu một số đặc điểm về phân bố và tổ chức các điểm dân cư trong kiến trúc truyền thống Việt Nam  

1994

110000074

Vũ Thuý Hải

Tìm hiểu một số đặc điểm về phân bố và tổ chức các điểm dân cư trong kiến trúc truyền thống Việt Nam  

1994

110000075

Võ Văn Thành

Quan điểm sự hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An  

1995

110000076

Trương Ngọc Ẩn

Một số vấn đề kiến trúc - qui hoạch ;xây dựng phát triển các khu phức hợp du lịch trên địa bàn TPHCM  

1995

110000077

Nguyễn Thị Kim Tú

Tìm hiểu tính ký hiệu của kiến trúc thông qua hai nền kiến trúc dân gian Eđê và Bana  

1998

110000078

Hà Anh Tuấn

Định hướng quy hoạch tổ chức mạng lưới các điểm cụm điểm tuyến điểm du lịch của TPHCM và vùng phụ cận  

1998

110000079

Văn Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại  

1995

110000080

Văn Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại  

1995

110000081

Văn Tấn Hoàng

Đô thị cổ Hội an những định hướng chính trong bảo tồn tôn tạo và phát triển trong xã hội đượng đại  

1995

110000082

Châu Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải  

1995

110000083

Châu Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải  

1995

110000084

Châu Mỹ Anh

Tổ chức không gian kiến trúc khu phức hợp du lịch Kỳ Vân - Phước Hải  

1995

110000085

Võ Văn Tuấn

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc trung tâm hạt nhân TP Hồ Chí Minh  

1997

110000086

Huỳnh Thị Ngọc Xinh

Tìm hiểu và đánh giá các phương án phát triển không gian thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất từ 1972 đến nay  

1998

110000087

Ngô Đình Thế

Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho đô thị loại III và IV của Việt Nam  

1994

110000088

Ngô Đình Thế

Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho đô thị loại III và IV của Việt Nam  

1994

110000089

Nguyễn Ngọc An

Nhà ở phòng chống gió lốc tại Đaklak  

1992

110000090

Phan Thị Liên

Nghiên cứu các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước sinh hoạt  

1994

110000091

Tác giả?

Quy trình kiểm tra chất lượng các công trình bêtông cốt thép  

1995

110000092

Tác giả?

Marketing và ứng dụng của nó trong lĩnh vực kiến trúc  

1994

110000093

Hoàng Thọ Xuâ

Xây dựng các phương pháp nghiên cứu và dự báo thị trường kiến trúc  

1994

110000094

Lê Thanh Huấn

Thiết kế mẫu nhà ở trong vùng thường xuyên ngập lụt  

1992

110000095

Bạch Ngọc Phong

Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn  

1994

110000096

Đỗ Thị Thúy Lan

Những giải pháp quy hoạch kiến trúc góp phần nâng cao hiệu quả  

1995

110000097

Nguyễn Kiều Minh

Tổ chức hệ thống giao thông trong khu ở Hà Nội  

1995

110000098

Nguyễn Hoàng Long

Tổ chức không gian trung tâm giao lưu văn hóa tại Hà Nội  

1995

110000099

Nguyễn Trung Hòa

Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam  

1995

110000100

Lê Thanh Sơn

Một số vấn đề cải tạo -phát triển hạt nhân trung tâm thành phố cực lớn của Việt Nam trên quan điểm hiện đại hóa  

1995

110000101

Nguyễn Phước Thiện

Bảo tồn và khai thác di tích cảnh quan cố đô Huế trong quá trình đô thị hóa  

1994

110000102

Nguyễn Phước Thiện

Bảo tồn và khai thác di tích cảnh quan cố đô Huế trong quá trình đô thị hóa  

1994

110000103

Nguyễn Việt Hương

Nghiên cứu thiết kế cải tạo loại hình nhà ở hình ống tại Hà Nội  

1995

110000104

Ngô Thị Kim Dung

Bảo tồn tôn tạo phố cổ Hà Nội   

1995

110000105

Nguyễn Hữu Huy

Thiết kế nhà ở rẻ tiền có lõi trong vùng gió bão  

1992

110000106

Phạm Vũ Mỹ

Nghiên cứu cải tiến nhà ở và qui hoạch bản làng Tày Nùng  

1994

110000107

Trần Nguyên Chính

Chế tạo hầm khí sinh vật cải tiến cho nông thôn  

1994

110000108

Nguyễn Văn Liên

Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực  

1995

110000110

Bạch Ngọc Phong

Nghiên cứu quy hoạch khôi phục và phát triển các khu công nghiệp lớn  

1994

110000111

Lê Hồng Kế

Sinh thái đô thị trong quá trình qui hoạch và xây dựng điểm dân cư ở Việt Nam  

1989

110000112

Nguyễn Tiến Thành

Xu thế đô thị hoá vùng huyện Bình Chánh TPHCM  

1994

110000113

Nguyễn Minh Đạt

Di dân cơ học và những vấn đề liên quan trong quá trình phát triển không gian đô thị của Quận Gò Vấp  

1997

110000114

Lê Văn Thanh Bình

Định hướng xây dựng và phát triển làng Chăm trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa huyện Bắc Bình -Tỉnh Bình Thuận  

1998

110000115

Mai Hữu Xuân

Sự giao thoa văn hoá trong kiến trúc quần thể thánh đường Phát Diệm  

1999

110000116

Phạm Phú Cường

Về vấn đề bảo tồn phố thị trong bối cảnh phát triển đô thị Việt Nam  

1996

110000117

Phan Nhựt Linh

Nghiên cứu mô hình tổ chức quần cư nông thôn vùng bán đảo Cà mau  

1999

110000118

Phan Nhựt Linh

Nghiên cứu mô hình tổ chức quần cư nông thôn vùng bán đảo Cà mau  

1999

110000119

Hồ Việt Phú

Tìm hiểu sự tác động của hệ tư tưởng thời Nguyễn lên kiến trúc cung đình  

1999

110000120

Hoàng Thanh Thủy

Tâm thức người Việt và nhà vườn xứ Huế  

1999

110000121

Nguyễn Duy Khanh

Những đề xuất về chất lượng ở cho khu dân cư đô thị TP. Hồ Chí Minh  

1999

110000122

Nguyễn Duy Khanh

Những đề xuất về chất lượng ở cho khu dân cư đô thị TP HCM  

1999

110000123

Trương Quốc Hòa

Quy hoạch và kiến trúc giao thông tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh  

1999

110000124

Phan Đăng Tài

Mô hình tổ chức không gian các cộng đồng đô thị mới vùng ngoại vi thành phố  

1999

110000125

Võ Đình Trần Trân

Kiến trúc nhà ở thấp tầng kiểu Pháp tại Sài Gòn dưới ảnh hưởng  

1999

110000126

Trần Anh Tuấn

Tính cộng đồng trong nhà ở đô thị Việt Nam  

1999

110000127

Lưu Đình Khẩn

Sự phát triển của hệ thống đô thị tỉnh Long An  

1999

110000128

Lê Hồng Quang

Nhận dạng một số trào lưu kiến trúc đương đại trên địa bàn thành phố  

1999

110000129

Trương Quốc Hòa

Quy hoạch và kiến trúc giao thông tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh  

1999

110000130

Khổng Thị Thanh Phương

Cơ sở khoa học cho định hướng qui hoạch phát triển không gian du lịch  

1999

110000131

Đặng Vũ Doãn

Lịch sử xây dựng thành phố Sài Gòn-Hồ Chí Minh trong 300 năm  

1999

110000132

Phạm Ngọc Thảo

Mối quan hệ giữa quá trình hình thành không gian kiến trúc đô thị  

1999

110000133

Phạm Ngọc Thảo

Mối quan hệ giữa quá trình hình thành không gian kiến trúc đô thị  

1999

110000134

Nguyễn Tôn Anh Hào

Nhà ở miệt vườn Nam bộ hướng phát triển nhà ở qua sự tác động  

1999

110000135

Trần Trọng Oánh

Đạo đức trong nền kinh tế thị trường  

1999

110000136

Lê Thị Minh Tâm

Quá trình hình thành và phát triển Nhà phố trong đô thị Việt Nam  

1999

110000137

Lê Quốc Hùng

Một số vấn đề về bảo tồn hình thái đô thị ven kênh rạch TP HCM  

1999

110000138

Hồ Đình Chiêu

Kiến trúc nhà ở trong môi trường xã hội tại Thành Phố Hồ Chí Minh  

1999

110000139

Lê Anh Đức

Khả năng ứng dụng các loại hình giao thông công cộng tiên tiến trên thế giới tại TPHCM  

2001

110000140

Nguyễn Hữu Thế

Kiến trúc đình làng với cộng đồng cư dân TP.Hồ Chí Minh  

1999

110000141

Trương Thị Thanh Trúc

Bài học về sự kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong kiến trúc  

1999

110000142

Trần Anh Tuấn

Tính cộng đồng trong nhà ở đô thị Việt Nam  

1999

110000143

Nguyễn Hà Cương

Qui hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ven đô thị Hà Nội  

1999

110000144

Lê Trọng Hải

Vấn đề nhà ở với cảnh quan trên kênh rạch TP.HCM  

1995

110000145

Nguyễn Anh Kiệt

Đánh giá về tính hiệu quả của kiến trúc chợ tại TP HCM hiện nay  

1999

110000146

Nguyễn Anh Kiệt

Đánh giá về tính hiệu quả của kiến trúc chợ tại TP HCM hiện nay  

1999

110000147

Hoàng Xuân Tuấn

Nhà ở căn phố trong quy hoạch xây dựng cải tạo & phát triển đô thị  

1999

110000148

Hoàng Xuân Tuấn

Nhà ở căn phố trong quy hoạch xây dựng cải tạo và phát triển đô thị  

1999

110000149

Trương Kim Minh Châu

Tìm hiểu ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh  

1999

110000150

Trương Kim Minh Châu

Tìm hiểu ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh  

1999

110000151

Nguyễn Đình Minh

Bảo tồn - phát triển các khu vực nhà vườn cổ thành phố Huế  

1999

110000152

Phan Qúy Linh

Lăng tẩm các vua triều Nguyễn sự ảnh hưởng của văn hóa triết học  

1999

110000153

Lý Thành Phương

Một số cơ sở khoa học và thực tiễn trong định hướng tổ chức quy hoạch  

2000

110000154

Nguyễn Xuân Phúc

Tổ chức hệ thống cây xanh trong cảnh quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh  

1999

110000155

Đào Quí Tiêu

Định hướng  phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định  

2000

110000156

Nguyễn Tôn Anh Hào

Nhà ở miệt vườn Nam Bộ hướng phát triển nhà ở   

1999

110000157

Nguyễn Hữu Trí

Cảnh quan vỉa hè đô thị ở khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh  

1999

110000158

Phùng Văn Lạc

Tìm hiểu tính tư tưởng trong kiến trúc chùa cổ Việt nam  

1999

110000159

Đặng Vũ Doãn

Lịch sử xây dựng thành phố Sài gòn-Hồ Chí Minh  

1999

110000160

Lê Thị Bích Hạnh

Định hướng khai thác cảnh quan du lịch  rừng sinh thái ngập mặn Cần Giờ  

2001

110000161

Lê Việt Nga

Tổ hợp kiến trúc cao ốc - văn phòng - thương mại - căn hộ và sự ảnh hưởng đến kiến trúc không gian đô thị TPHCM  

2000

110000162

Đinh Văn Bình

Hiệu quả thẩm mỹ qua việc tổ chức kiến trúc cảnh quan thành phố Biên Hòa  

2001

110000163

Tô Thị Mỹ Anh

Ảnh hưởng của khu công nghiệp tập trung đến sự hình thành và phát triển đô thị  

2001

110000164

Nguyễn Văn Siêu

Nhà ở vùng ngập lụt nông thôn An Giang  

2001

110000165

Lưu Thị Ánh

Định hướng phát triển đô thị hành lang quốc lộ 91-Tỉnh An Giang trên cơ sở hình thành các khu công nghiệp  

2001

110000166

Lê Thị Thu Hương

Mã dân gian trong nhà ở đô thị hiện nay  

2001

110000167

Lê Khánh Chí Thanh

Không gian giao tiếp trong nhà ở và những đề xuất cho nhà ở khu vực TPHCM  

2001

110000168

Đỗ Tấn Sĩ

Phân tích văn hóa Đông- Tây trên kiến trúc tòa thánh cao đài- Tây Ninh  

2001

110000169

Nguyễn Bích Hoàn

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn độ trong kiến trúc quần thể thánh địa Mỹ Sơn  

2001

110000170

Đinh Lê Hà

Các giải pháp kiến trúc và quy hoạch để cải thiện điều kiện ở thuộc khu dân cư Quận 4  

2001

110000171

Dương Trọng Bình

Tổ chức quy hoạch phục vụ công nhân trên địa bàn khu công nghiệp  

2001

110000172

Đặng trịnh Thanh Phương

Tổ chức không gian cảnh quan khu công nghiệp trong đô thị  

2001

110000173

Lý Thế Dân

Những nghiên cứu đề xuất tổ chức hệ thống công viên TPHCM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính hiệu quả  

2001

110000174

Trần Hữu Anh Tuấn

Kiến trúc nhà ở với mục tiêu phát triển bền vững trung tâm hạt nhân TPHCM  

2001

110000175

Lê Thị Vân Quỳnh

Xu hướng phát triển không gian kiến trúc văn phòng tại TPHCM  

2001

110000176

Trần Anh Minh

Định hướng quy hoạch không gian cảnh quan du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang  

2001

110000177

Nguyễn Việt Thắng

Ứng dụng phương pháp qui hoạch có sự tham gia của cộng đồng vào việc nâng cấp các khu nhà lụp xụp tại TPHCM  

2001

110000178

Trương Thanh Hải

Ngôn ngữ không gian và sự phát triển không gian trong thể loại công trình biểu diễn  

2001

110000179

Quách Thế Vinh

Kiến trúc  nhà ở bền vững tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm  

2001

110000180

Đỗ Quốc Hiệp

Từ phong cách kiến trúc Đông Dương đến kiểu thức kiến trúc tại TP.HCM  

2001

110000181

Lương Thu An

Vấn đề mạng lưới giao thông trong quy hoạch xây dựng và phát triển TPHCM  

2001

110000182

Cao Anh Tuấn

Tìm hiểu giá trị văn hóa của hình thái kiến trúc làng xã tại vùng đô thị hóa qua trường hợp huyện Hóc Môn Tp.Hồ Chí Minh  

2001

110000183

Lê Quang Thống

Quy hoạch chung cải tạo xây dựng một huyện ngoại thành của TP.HCM lấy huyện Củ Chi làm địa bàn ứng dụng  

2001

110000184

Nguyễn Bảo Tuấn

Đi tìm sự khác biệt giữa kiến trúc cổ Việt Nam và Trung Quốc thông qua phần nghiên cứu về kiến trúc dân gian  

2001

110000185

Nguyễn Hoàng Tố An

Định hướng quy hoạch cải tạo chỉnh trang các khu ở  

2002

110000186

Trần Anh Đào

Kiến trúc sinh thái và khả năng ứng dụng vào nhà chung cư tại TPHCM  

2001

110000187

Huỳnh Phụng Hưng

Định hướng tổ chức không gian cảnh quan du lịch vùng duyên hải tỉnh Bình Định  

2001

110000188

Nguyễn Thị Hồng Thu

Mô hình phát triển khu công nghệ cao tại Việt Nam  

2002

110000189

Nguyễn Đình Chấn

Định hướng quy hoạch khu ở đô thị mới lân cận các khu công nghiệp tập trung tại TPHCM  

2001

110000190

Ngô Anh Vũ

Tăng cường tính khả thi dự án quy hoạch trong nền kinh tế thị trường  

2001

110000191

Nguyễn Hữu An

Kiến trúc cao tầng trong bố cục không gian khu vực nội thành TPHCM  

2000

110000192

Phan Hữu Toàn

Tìm hiểu yếu tố tiếp biến văn hoá trong kiến trúc chùa Việt TP. Hồ Chí Minh  

2001

110000193

Lê Thị Hồng Na

Kiến trúc Đà Lạt thời thuộc Pháp (giai đoạn 1893-1954)  

2003

110000194

Nguyễn Quốc Thịnh

Vai trò của hệ thống kỹ thuật công trình trong thiết kế kiến trúc cao ốc văn phòng tại TPHCM giai đoạn 1990-2002  

2003

110000195

Huỳnh Thanh Khiết

Một số cơ sở khoa học về kiến trúc -qui hoạch phục vụ cải tạo và phát triển khu hạt nhân trung tâm hiện hữu TPHCM  

2002

110000196

Hà Nam Trình

Tìm hiểu những nét văn hoá trong kiến trúc nhà phố  

2003

110000197

Mã Văn Phúc

Nghiên cứu cơ sở khoa học về tổ chức không gian kiến trúc đường phố đô thị,vận dụng cho TP Biên Hoà  

2003

110000198

Nguyễn Hương Trung

Những cơ sở xác định vị trí và mô hình cơ cấu không gian trung tâm trong quy hoach xây dựng đô thị  

2003

110000199

Trần Thị Thu Hằng

Tích hợp văn hoá Đông -Tây trong kiến trúc của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ  

2002

110000200

Nguyễn Thanh Hải

Nghiên cứu quy hoạch không gian kiến trúc sinh thái trong môi trường sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM đến năm 2020  

2003

110000201

Nguyễn Huy Văn

Dấu ấn quy hoạch của người pháp trong sự phát triển không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan thành phố Đà Lạt  

2003

110000202

Lâm Ngọc Mai

Nghiên cứu phát triển mô hình nhóm nhà chung cư trong tiến trình xây dựng những "Đơn vị ở Linh Hoạt"đô thị tại TPHCM  

2002

110000203

Nhan Quốc Trường

Xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc bệnh viện và khả năng ứng dụng tại thành phố Hồ Chí Minh  

2003

110000204

Lê Thị Bảo Thư

Tổ chức các khu chức năng cho hoạt động sản xuất thủ công truyền thống  

2003

110000205

Đoàn Ngọc Hiệp

Những lý luận về đô thị vệ tinh -khả năng khai thác trong quá trình cải tạo và phát triển TP.HCM  

2002

110000206

Phạm Ngọc Tuấn

Nghiên cứu mô hình ở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm TPHCM  

2003

110000207

Lê Thị Ánh Nguyệt

Không gian kiến trúc bệnh viện đa khoa dưới sự tác động của các yếu tố xã hội & khoa học - công nghệ  

2004

110000208

Trần Nguyên Bách

Mô hình nông thôn mới Xã Bình Mỹ-Huyện Củ Chi trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa  

2003

110000209

Phan Tấn Thọ

Mô hình điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ Tỉnh Đồng Tháp  

2004

110000210

Phạm Anh Tuấn

Tổ chức không gian quảng trường đô thị qua ví dụ Thành Phố Hồ Chí Minh  

2004

110000211

Nguyễn Văn Ngọc

Cơ sở khoa học trong việc tổ chức và khai thác không gian kiến trúc cảnh quan trên trục đường ven biển phía tây bắc Thành phố Đà Nẵng  

2003

110000212

Trần Thị Minh Thành

Định hướng tái tổ chức các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh  

2004

110000213

Phan Tiến Vinh

Cơ sở khoa học cho tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng  

2004

110000214

Phùng Phú Phong

Quy hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Hội An phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch miền trung  

2004

110000215

Nguyễn Văn Minh Tú

Quy hoạch không gian cảnh quan các cây cầu tại Tp.Hồ Chí Minh và một số đô thị phía Nam  

2004

110000216

Ngô Hoàng Tùng

Những đề nghị về cải thiện môi trường ở trong hẻm lao động nghèo tại Tp.Hồ Chí Minh  

2004

110000217

Đào Đức Thành

Phong cách kiến  trúc đặc trưng trong xử lý không gian & ánh sáng của Richard Meier và khả năng ứng dụng vào thiết kế kiến trúc tại Việt Nam  

2004

110000218

Ngô Viết Thạch

Những đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống vùng đồng bằng Nghệ Tĩnh  

2004

110000219

Diêu Hoài Dũng

Quá trình phát triển các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ biểu diễn trong kiến trúc nhà hát ở các nước phương tây  

2004

110000220

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Định hướng quy hoạch cải tạo các khu cư xá thấp tầng xây dựng trước năm 1975 tại Tp.Hồ Chí Minh  

2004

110000221

Nguyễn Văn Châu

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu dân cư có giá trị lịch sử ở Tp.Hồ Chí Minh   

2004

110000222

Lê Quốc Anh

Đánh giá dự án lấn biển tại Thị xã Rạch Giá-Tỉnh Kiên Giang-Khả năng ứng dụng đối với một số đô thị ven biển phía tây Nam Bộ  

2004

110000223

Nguyễn Văn Học

Những luận cứ khoa học của việc hình thành và phát triển các đô thị nhỏ  

2004

110000224

Nguyễn Thị Xuân Hà

Cơ sở khoa học quy hoạch cải tạo không gian cảnh quan hẻm Sài Gòn Tp.Hồ Chí Minh  

2004

110000225

Nguyễn Quốc Bảo

Cơ sở khoa học tổ chức cảnh quan và khai thác các tiềm năng du lịch vùng Huyện Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2004

110000226

Võ Văn Anh Tuấn

Tổ chức môi trường sinh thái nhà chung cư nhiều tầng ở Việt Nam  

2004

110000227

Trương Thị Mai Hạnh

Những quan điểm mới trong quy hoạch cải tạo và phát triển Thị xã Hội An trước bối cảnh hình thành "Vùng di sản thế giới miền trung" và xu thế toàn hóa về du lịch  

2004

110000228

Nguyễn Như Công

Định hướng sơ đồ phát triển không gian đô thị Đà Nẵng đến năm 2020  

2004

110000229

Nguyễn Lâm Điền

Tìm hiểu những hình thức biểu hiện của xu hướng kiến trúc dân tộc - hiện đại Việt Nam trong giai đoạn từ khi đổi mới đến nay (1986-2003)  

2004

110000230

Nguyễn Sĩ Lâm

Kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ dưới tác động của tư tưởng và kiến trúc Phật giáo Ấn Độ  

2004

110000231

Phạm Quang Diệu

Tìm hiểu những nét đặc trưng không gian đô thị đồng bằng Sông Cửu Long gắn với yếu tố sông nước  

2004

110000232

Đinh Thị Bích Hằng

Bài học về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội trong kiến trúc cổ Việt Nam  

2004

110000233

Vũ Xuân Thao

Nhà ở dân gian đô thị vùng sông nước Nam Bộ góp phần tìm hiểu những giá trị tiềm ẩn  

2004

110000234

Phạm Văn Lành

Vai trò của yếu tố mặt nước trong việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thành phố Cần Thơ  

2004

110000235

Lê Văn Hùng

Định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị trên hành lang Quốc lộ 1A ( Đoạn Tp. Hồ Chí Minh - Tp.Cần Thơ)  

2004

110000236

Võ Kinh Luân

Đi tìm một mô hình ở phù hợp cho công nhân các khu công nghiệp tập trung  

2004

110000237

Nguyễn Thụy Hải Ly

Định hướng phát triển hình thức kiến trúc phục vụ du lịch hội nghị - Du lịch Mice  

2004

110000238

Văn Hồng San

Nghiên cứu sự hình thành phát triển và một số giải pháp về khu ở gắn liền với khu công nghiệp tập trung  

2004

110000239

Trần Hải Nam

Quy hoạch cải tạo Thành phố Đà Nẵng trên quan điểm phát triển giao thông công cộng làm phương tiện vận tải hành khách mang tính chủ đạo  

2004

110000240

Nguyễn Hoàng Sơn

Mô hình tổ chức không gian cụm đại học tập trung trong đô thị lớn cho các đô thị lớn Việt Nam ( minh họa qua thí dụ áp dụng tại TP. HCM)  

2005

110000241

Nguyễn Thị Hồng Đức

Nhà liên kế và các tác nhân ảnh hưởng trong định hướng phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh  

2004

110000242

Trần Đăng Khuynh

Cộng sinh văn hóa trong quần thể kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng vùng núi Sam - An Giang  

2004

110000243

Ngô Thị Thanh Thúy

Tổ chức không gian khu ở theo hướng hình thành đô thị sinh thái Bình Minh  

2004

110000244

Trần Thị Việt Hà

Nghiên cứu định hướng quy hoạch cải tạo và phát triển không gian Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đô thị  

2004

110000245

Hoàng Quang Hải

Tổ chức không gian công cộng trong các khu đô thị mới tại Việt Nam ( qua ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh)  

2004

110000246

Ngô Hồng Năng

Tính linh hoạt trong kiến trúc nhà ở dân gian nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long  

2004

110000247

Lê Mai Tuấn Anh

Không gian hệ thống sông rạch trong quy hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh  

2004

110000248

Ngô Việt Trung

Cơ sở định hướng khai thác và tổ chức cảnh quan tuyến du lịch Nha Trang - Bán đảo Cam Ranh  

2004

110000249

Lê Ngọc Hưng

Không gian mở trong kiến trúc truyền thống Việt Nam tại các tỉnh phía nam  

2004

110000250

Trần Huê Long

Định hướng phát triển mô hình trường phổ thông năng khiếu TP.Hồ Chí Minh  

2004

110000251

Nguyễn Văn Nguyên

Những yếu tố bản địa trong kiến trúc Pháp tại Sài Gòn  

2005

110000252

Nguyễn Quốc Thạnh

Các giải pháp quy hoạch không gian ở làng chài Đà Nẵng theo định hướng phát triển Đà Nẵng đến năm 2020  

2004

110000253

Trần An Toàn

Nghiên cứu quy hoạch không gian kiến trúc phố đi bộ tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh  

2004

110000254

Nguyễn Văn Khoa

Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản và đề xuất những giải pháp quy hoạch cải tạo các khu dân cư tự phát trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh  

2004

110000255

Lê Trần Xuân Trang

Về tính "nhập nhằng" trong kiến trúc  

2005

110000256

Phan Hữu Thiện

Đường phố không gian đô thị công cộng quan trọng trong thiết kế đô thị  

2006

110000257

Vũ Ngọc Tuyền

Những tổng thể nhỏ đặc trương của đô thị Việt Nam  

2006

110000258

Nguyễn Hồng Vũ

Cơ sở lý luận về quy hoạch xây dựng nhà ở dạng chung cư mang tính công đồng tại thành phố Cần Thơ  

2005

110000259

Vương Kim Anh

Các quan điểm hợp lý về tổ chức không gian kiến trúc chung cư cao tầng tại TP.HCM  

2006

110000260

An Đức Hùng

Lý luận và thực tiễn tổ chức môi trường ở cho ngưởi dân có thu nhập thấp tại TP.HCM  

2005

110000261

Lý Hoàn Nguyên

Phát triển nhà ở bền vững tại quận 2 TP.Hồ Chí Minh  

2005

110000262

Nguyễn Thanh Danh

Nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bình Dương thời kỳ công nghiệp hóa -hiện đại hóa  

2005

110000263

Hà Trần Phượng Bằng

Các giải pháp quy hoạch không gian ở cao tầng cho người có thu nhập thấp(láy ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh)  

2006

110000264

Tôn Quang Dương

Định hướng tổ chức không gian hành lang du lịch ven biển tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu  

2006

110000265

Nuyễn Chí Dũng

Luận cứ tổ chức không gian đô thị trục đại lộ Lê Lợi-TP.HCM  

2006

110000266

Thái Kim Dũng

Cơ sở quy hoạch kiến trúc để xây dựng hệ thống dân cư huyện Nhà Bè  

2006

110000267

Hàng Thái Nguyên

Bài học rút ra từ giải pháp kiến nghị của tập đoàn D0XIADIS cho sự phát triển thành phố cực lớn Sài Gòn trước năm 1975  

2006

110000268

Nguyễn Huy

Công viên nghỉ ngơi giải trí trong thực tế quy hoạch xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh  

2005

110000269

Ao Huyền Linh

Tổ chức không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan trong quá trình cải tạo và phát triển các nút giao thông trọng điểm trên mạng lưới giao thông chính TP. Hồ Chí Minh  

2005

110000270

Phan Thị Ngọc Dung

Phân tích đánh giá tổ chức không gian các khu dân cư mới tại TP.HCM hướng tới đề xuất mô hình các khu đô thị mới  

2006

110000271

Tô Thái Tuấn

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan du lịch sinh thái  khu du lịch Phong Nha -Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình  

2006

110000272

Cao Đình Sơn

Tìm hiểu giá trị văn hoá truyền thống trong kiến trúc nhà lá mái (nhà ở dân gian) vùng duyên hải Nam Trung Bộ  

2006

110000273

Trần Ngọc Nam

Hiệu quả sử dụng vật liệu hoàn thiện và trang trí mới trong thiết kế kiến trúc các công trình thương mại dịch vụ và văn phòng tại TP.HCM  

2005

110000274

Lê Đình Phú

Nghiên cứu phát triển không gian của các đô thị vùng Tây Nguyên  

2006

110000275

NGô Đức Đệ

Tổ chức không gian xây dựng thành phố Cần Thơ nhằm hướng tới đô thị sinh thái  

2006

110000276

Nguyễn Quốc Hồ

Hình thái đô thị trong định hướng quy hoạch không gian xây dựng nhằm mục tiêu bảo tồn cải tạo và phát triển bền vững (lấy thành phố Hồ Chí Minh làm ví dụ)  

2005

110000277

Ngô Xuân Trường

Tác động của hệ thống Metro trong quy hoạchTP.HCM  

2006

110000278

Hoàng Văn Dũng

Tìm hiểu sự giao thoa văn hóa Việt Nam-Trung Quốc trong di tích chùa Bút Tháp  

2005

110000279

Huỳnh Ngọc Phú

Nhà cao tầng trong môi trường  sinh thái biển qua ứng dụng cho khu vực thành phố Đà Nẵng  

2006

110000280

Nguyễn Phong An

Sông Đồng Nai trong quy hoạch phát triển thành phố Biên Hòa  

2006

110000281

Ngô Đình Nguyên Khôi

Định hướng quy hoạch cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở y tế phù hợp với không gian phát triển đô thị TP.HCM  

2005

110000282

Nguyễn Thanh Bình

Ảnh hưởng của tài nguyên đến việc chậm tiến độ các dự án xây dựng ở Việt Nam  

2003

110000283

Đặng Minh Nguyên

Định hướng tổ chức và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đường phố vì một đô thị phát triển hài hòa ở TP. Hồ Chí Minh  

2008

110000284

Nguyễn Song Hoàn Nguyên

Kiến trúc nhà ở TP. Hồ Chí Minh dưới tác động của văn hóa truyền thống  

2007

110000285

Trần Quang Vũ

Tìm kiếm các không gian kiến trúc cảnh quan du lịch Quảng Bình  

2007

110000286

Trương Nguyễn Hồng Quang

Bước đầu tìm hiểu vấn đề nhà ở cho giới chuyên gia công nghệ cao trong nền kinh tế tri thức  

2007

110000287

Lê Quang Hoài Đức

Xây dựng mô hình nhà ở sinh thái trong đô thị hiện đại qua ứng dụng cho khu vực TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000288

Nguyễn Việt Hoàng

Định hướng tổ chức môi trường ở thích hợp - chống bão cho cư dân vùng nông thôn Thừa Thiên Huế  

2007

110000289

Nguyễn Ngọc Vận

Định hướng tổ chức không gian mở tại các khu chung cư TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000290

Hồ Minh Quốc

Thiết kế kiến trúc đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng ở công trình công cộng tại Việt Nam và khả năng áp dụng tại TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000291

Hoàng Trọng Nhật

Khảo lược các loại hình kiến trúc nhà ở do người dân tự xây ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ trong thời gian gần đây  

2007

110000292

Nguyễn Thái Toàn

Phát triển nhà ở cao tầng ở Quận 4  

2007

110000293

Phạm Thị Hương Mai

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng các khu- cụm công nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000294

Nguyễn Toàn Thắng.

Tổ chức quản lý giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và định hướng phát triển  

2007

110000295

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Tổ chức quản lý không gian công cộng tại các điểm tiếp chuyển giao thông công cộng trên địa bàn quận 10  

2007

110000296

Bùi Quốc Hưng

Định hướng phát triển mô hình khu nghỉ dưỡng người cao tuổi tại  vùng Đông Nam Bộ  

2007

110000297

Huỳnh Công Chính

Định hướng quy hoạch phát triển không gian hành lang sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương  

2007

110000298

Nguyễn Thành Thái

Đô thị sinh thái khả năng ứng dụng trong việc định hướng phát triển các đô thị duyên hải Miền Trung  

2007

110000299

Huỳnh Phan Trung Trực

Cơ sở quy hoạch xây dựng cảnh quan du lịch sinh thái trên địa bàn TP.Cần Thơ  

2007

110000300

Trần Ngọc Trung

Quy hoạch xây dựng cảnh quan du lịch tại huyện Hà Tiên,tỉnh Kiên Giang  

2007

110000301

Đinh Thanh Ngân.

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương  

2007

110000302

Trương Thị Thu Hà

Quản lý phát triển đô thị trên cơ sở phối hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại các huyện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh ( lấy thí điểm phân tích tại huyện Bình Chánh)  

2007

110000303

Võ Thái Sơn

Cải thiện điều kiện vi khí hậu trong môi trường sản xuất tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ  

2007

110000304

Nguyễn Tuấn Anh.

Giải pháp kiến trúc cho vấn đề thông gió -thoáng nhiệt nhà công nghiệp xét trên khu vực TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai  

2007

110000305

Trần Duy Hùng

Xây dựng chiến lược phát triển và định hướng quản lý đô thị TP.Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020  

2007

110000306

Nguyễn Văn Minh Tuấn

Vấn đề quy hoạch và quản lý xây dụng nhà ở đô thị mới TP.Hồ Chí Minh (Lấy dự án ở khu đô thị mới Nam Sài Gòn làm ví dụ)  

2007

110000307

Cao Thị Ngọc Chinh

Tổ chức cây xanh trong các đô thị Việt Nam điển hình trong khu ở của Quận 3  

2007

110000308

Lê Nguyễn Xuân Dũng

Tổ chức khu dân cư công nhân và mối quan hệ với khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000309

Phạm Văn Phi

Vật liệu kết cấu mới trong xây dựng và khả năng áp dụng vào các công trình kiến trúc công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận  

2007

110000310

Đỗ Trần Mỹ Thúy.

Xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc trường học và khả năng vận dụng tại TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000311

Nguyễn Kỳ Quốc

Tìm hiểu một hướng đi cho kiến trúc Việt Nam đương đại trên quan điểm kế thừa những nguyên lý của chủ nghĩa hiện đại  

2007

110000312

Nguyễn Thanh Tân

Bảo tàng lịch sử Việt  Nam tại TP.Hồ Chí Minh và vấn đề hài hòa văn hóa Đông-Tây  

2007

110000313

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu nhà ở sinh thái tại TP.Cần Thơ  

2007

110000314

Bùi Viết Dũng

Hệ kích thước kiến trúc tương thích với người Việt Nam  

2007

110000315

Nguyễn Thị Tâm Đan

Kiến nghị một số giải pháp thiết kế kiến trúc công trình công cộng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ( Lấy thị xã Vĩnh Long làm địa bàn nghiên cứu)  

2007

110000316

Hoàng Lê Từ An

Các quan điểm thiết kế kiến trúc bền vững trên thế giới và khả năng áp dụng trong điều kiện TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000317

Nguyễn Tấn Tài

Hướng phát triển công trình kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng hiện nay tại TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000318

Nguyễn Thanh Hải

Luận cứ quy hoạch xây dựng không gian cao tầng khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000319

Nguyễn Tấn Vĩnh Nam

Giải pháp cải tạo chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000320

Trần Hữu Vĩnh

Những luận cứ khoa học trong thiết kế đô thị với điều kiện Việt Nam ( Lấy TP.Hồ Chí Minh làm ví dụ)  

2007

110000321

Phạm Tuấn Anh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giải phóng mặt bằng có sự tham gia của cộng đồng trong các dự án nâng cấp cải tạo các khu lụp sụp tại TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000322

Nguyễn Minh Hạnh

Mô hình phát triển đô thị dọc các trục giao thông chính tại những khu vực mới phát triển của TP.Hồ Chí Minh ( Lấy trục xa lộ Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu )  

2007

110000323

Hà Trọng Kha Ly

Nghiên cứu khai thác không gian kiến trúc cảnh quan nhằm định hướng phát triển TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định  

2007

110000324

Phạm Minh Trúc

Quy hoạch cải tạo khu vực đô thị dọc hai bờ kênh rạch trong TP.Hồ Chí Minh (Lấy Rạch Bến Nghé làm ví dụ)  

2007

110000325

Hoàng Anh Vũ

Các luận cứ khoa học trong định hướng tổ chức và khai thác không gian kiến trúc cảnh quan tuyến du lịch ven biển Mỹ Khê- Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi  

2007

110000326

Phan Hải Trung

Đánh giá bước đầu quy hoạch khu du lịch nghỉ mát Mũi Né TP.Phan Thiết- Tỉnh Bình Thuận  

2007

110000327

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Duy trì tính đa dạng kiến trúc đường phố Chợ Lớn- TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000328

Nguyễn Quốc Dzu

Thiết kế đô thị can thiệp một giải pháp tối ưu cho công tác thiết kế chỉnh trang đô thị khu trung tâm thương mại TP.Quy Nhơn -Tỉnh Bình Định  

2007

110000329

Trương Song Trương

Thiết kế đô thị phố thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000330

Nguyễn Đức Trí

Lý thuyết và thực tiễn trong tổ chức không gian kiến trúc nhà ở thấp tầng tại các khu đô thị mới ở TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000331

Nguyễn Chí Quang

Tìm hiểu giải pháp thiết kế kiến trúc tổng mặt bằng của các công trình kiến trúc công cộng tiêu biểu ở TP.Hồ Chí Minh giai đọann Pháp thuộc (từ 1862-1954)  

2007

110000332

Võ Đức Nguyên

Nghiên cứu kiến trúc khu nghỉ dưỡng (wellness resort) qua ví dụ địa điểm khu vực ven biển Khánh Hòa  

2007

110000333

Huỳnh Hiệp Nguyên Triều

Không gian đô thị cho người dân tộc bản địa ở các đô thị Tây Nguyên- đánh giá thực trạng và định hương phát triển (nghiên cứu tại TP.Đà Lạt và TP. Buôn Ma Thuộc)  

2007

110000334

Từ Hải Quý

Tìm kiếm cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển bền vững TP.Huế   

2007

110000335

Nguyễn Hoàng Mai Châu

Nghiên cứu mô hình và giải pháp tổ chức không gian khu dân cư đang phát triển trên địa bàn thị xã Vĩnh Long ( Lấy khu dân cư tại phường 5 làm ví dụ điển hình)  

2007

110000336

Trần Hồng Sơn

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển khu lưu trú phục vụ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (giai đoạn 2007-2015)  

2007

110000337

Trần Duy An

Đặc tính không gian kiến trúc công trình bảo tàng tại TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000338

Trần Văn Hiến

Sắc thái dân gian trong kiến trúc chùa miền Nam Trung Bộ  

2007

110000339

Đinh Văn Phúc

Sự giao thoa văn hóa Việt- Nhật trong kiến trúc đô thị cổ Hội An  

2007

110000340

Lê Nguyên Hùng

Tính biểu tượng trong kiến trúc chùa miếu hoa TP.Hồ Chí Minh  

2007

110000341

Ngô Đa Đức

Khuynh hướng khai thác phong cách kiến trúc dân gian trong các công trình nghỉ dưỡng vùng Nam Trung Bộ  

2008

110000342

Nguyễn Dương Tử

Tổ chức không gian cảnh quan du lịch sông nước tỉnh Tiền Giang  

2008

110000343

Tống Phương Nam

Tổ chức không gian khối (khu) kỹ thuật trung tâm bệnh viện đa khoa  

2008

110000344

Phạm Từ Vũ

Tổ chức không gian nhà ở truyền thống và phát triển môi trường ở bền vững trong loại hình chung cư TP.HCM  

2008

110000345

Lê Mậu Duy Quang

Nhà ở lớp trẻ đô thị (lấy TP.Hồ Chí Minh làm ví dụ)  

2008

110000346

Lê Đông Nguyên

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ven bờ Sông Hương - TP.Huế trong bối cảnh đô thị hóa  

2008

110000347

Lê Tự Thiên

Nhà ở xã hội trong sự phát triển đô thị và khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh  

2008

110000348

Vũ Anh Sơn

Tổ chức không gian kiến trúc các chung cư cao tầng tại TP.HCM  

2008

110000349

Lê Đàm Ngọc Tú

Công viên Suối Tiên những vấn đề biểu tượng - triết lý & kiến trúc  

2008

110000350

Trần Thanh Danh

Sự kết hợp truyền thống và hiện đại thông qua vật liệu trang trí và hoàn thiện trong kiến trúc Việt Nam đương đại  

2008

110000351

Lý Thanh Phúc

Phương pháp thiết kế chiếu sáng thẩm mỹ ngoại thất công trình kiến trúc  

2008

110000352

Trần Thị Việt Châu

Số học và hình học trong nghệ thuật kiến trúc  

2008

110000353

Trương Nguyễn Hoàng Long

Giải pháp kiến trúc nhà ở vùng gió bão duyên hải Miền Trung  

2008

110000354

Nguyễn Đức Hiếu

Sự hội nhập văn hóa bản địa trong kiến trúc nhà thờ công giáo tại TP.Hồ Chí Minh  

2008

110000355

Mai Thị Hạnh

Những kiến nghị về tổ chức không gian giao tiếp cộng đồng trong các khu chung cư cao tầng ở TP.Hồ Chí Minh  

2008

110000356

Trần Đức Minh

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhà ở trên địa bàn quận Gò Vấp-TP.HCM  

2008

110000357

Trần Thoại Châu

Giải pháp thu hút đầu tư kỹ thuật đô thị tuyến giao thông Dương Quảng Hàm - quận Gò Vấp  

2008

110000358

Vũ Thanh Hùng

Quản lý quy hoạch kiến trúc và cảnh quan khu du lịch Mũi Né  

2008

110000359

Lê Hoàng Hà

Áp dụng phương pháp phân tích chiến lược để xây dựng chương trình khung quản lý phát triển đô thị quận Gò Vấp đến năm 2020  

2008

110000360

Lê Thị Tú Mai

Quản lý quy hoạch nhà ở tại quận Gò Vấp từ góc độ tài chính  

2008

110000361

Vũ Trung Hưng

Đề xuất giải pháp cải tạo cảnh quan và chỉnh trang không gian đường phố tạo hình ảnh văn minh cho khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh  

2008

110000362

Trần Thị Sen

Áp dụng nguyên tắc phát triển giao thông bền vững trong quản lý các khu đô thị mới ở TP.HCM   

2008

110000363

Nguyễn Tất Thắng

Nghiên cứu cơ sở pháp lý về quản lý xây dựng ngầm tại TP.Hồ Chí Minh  

2008

110000364

Nguyễn Thanh Việt

Tính khả thi trong quy hoạch tại các đô thị vừa và nhỏ lấy điển hình là TP.Tuy Hòa  

2008

110000365

Giang Ngọc Huấn

Giải pháp thiết kế nhà ở cao tầng tạp TP.Hồ Chí Minh theo hướng đảm bảo điều kiện tiện nghi vi khí hậu & sử dụng năng lượng có hiệu quả  

2007

110000366

Nguyễn Tùng Vũ

Quy hoạch phát triển bền vững mạng lưới giao thông vận tải đô thị Bình Dương  

2008

110000367

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Thiết kế đô thị khu vực trung tâm Quận 5  

2008

110000368

Đặng Quang Minh

Mô hình tổ chức không gian và phát triển đô thị thị xã Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa  

2008

110000369

Hoàng Anh Tuấn

Chung cư cao tầng trong quá trình đô thị hóa tại TP.HCM  

2008

110000370

Lê Trí Trung

Nghiên cứu thiết kế đô thị khu vực nhà ga đường sắt trung tâm Thủ Thiêm - TP.HCM  

2008

110000371

Lê Quang Hòa

Quy hoạch phát triển không gian hành lang du lịch ven sông Hương TP.Huế  

2008

110000372

Nguyễn Thị Thùy Linh

Cơ sở quy hoạch phát triển không gian khu du lịch Long Sơn - Suối Nước - TP.Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận  

2008

110000373

Nguyễn Khánh Duy

Cải tạo phát triển hệ thống giao thông đi bộ kết hợp không gian mở một phần khu trung tâm TP.HCM  

2008

110000374

Trương Thái Hoài An

Tổ chức ở trong xu hướng phát triển bền vững tại TP.HCM  

2008

110000375

Phạm Hồng Nhung

Giải pháp tổ chức không gian đô thị mới xen cài các khu dân cư tự phát tại Quận 12 TP.HCM  

2008

110000376

Ngô Hồ Ngọc Cường

Giải quyết những mối quan hệ giữa khu công nghiệp hiện hữu và sự phát triển đô thị trong quy hoạch cải tạo xây dựng TP. Biên hòa   

2008

110000377

Huỳnh Tương Thân

Tổ chức không gian cho người đi bộ tại khu trung tâm Quận 1 TP.HCM  

2008

110000378

Huỳnh Thị Hồng Thúy

Tổ chức không gian công cộng trong khu ở tại đô thị mới Nam Cần Thơ  

2008

110000379

Nguyễn Anh Tuấn

Mô hình tổ chức không gian đô thị mới tại Quận Gò Vấp  

2008

110000380

Trần Thị Phương Trà

Tổ chức quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng xe buýt trên địa bàn thuộc khu vực nội thành TP.HCM (quận 1,3,4,5,6,10,11 Bình Thạnh Phú Nhuận)  

2008

110000381

Lê Minh Đạt

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn Quận 12  

2008

110000382

Nguyễn Thị Hoài An

Quản lý quy hoạch môi trường đô thị hướng đến phát triển bền vững áp dụng cho huyện Củ Chi TP.HCM  

2008

110000383

Nguyễn Hồng Vân

Giải pháp cây xanh trên một số trục đường phố tại TP.HCM (lấy ví dụ cụ thể quận Gò Vấp)  

2008

110000384

Phạm Thị Trúc Nghi

Tổ chức không gian cảnh quan một số trục đường phố chính tại TP.HCM  

2008

110000385

Nguyễn Thị Thúy Ngà

Giải pháp quản lý di sản văn hóa kiến trúc khu phố cổ Triệu Quang Phục - Hải Thượng Lãn Ông Chợ Lớn Quận 5  

2008

110000386

Nguyễn Hồ Hải

Giải pháp chỉnh trang và tăng hiệu quả trong công tác quản lý đô thị khu vực kênh đôi trên địa bàn Quận 8  

2008

110000387

Nguyễn Thành Phát

Cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ và công tác quản lý chung cư tại Quận 1 - TP.HCM  

2008

110000388

Hoàng Song Hà

Đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch trong công tác quản lý và phát triển nhà ở tại Quận Bình Thạnh TP.HCM  

2008

110000389

Huỳnh Minh Hùng

Cải tạo và quản lý một số khu dân cư thu nhập thấp Quận 6  

2008

110000390

Lâm Sơn Hoàng

Đề xuất một số giải pháp tạo chỗ ở cho người nghèo và thu nhập thấp tại TP.HCM  

2008

110000391

Phạm Đăng Hồ

Nghiên cứu cải tạo và xây dựng lại các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn TP.HCM  

2008

110000392

Trần Hồng Tuyến

Duy trì và chỉnh trang không gian kiến trúc biệt thự cũ tại khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (Lấy quận 1 làm ví dụ)  

2008

110000393

Nguyễn Tấn Quỳnh Như

Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong khu vực trung tâm hiện hữu TP.HCM (khu vực quận 1 và quận 3)  

2008

110000394

Quách Thanh Nam

Giải pháp quản lý định hướng phát triển không gian kiến trúc khu trung tâm TP.HCM theo kịnh bản mục tiêu  

2008

110000395

Nguyễn Đình Luận

Các giải pháp tăng cường cây xanh trong khu trung tâm TP.HCM theo mục tiêu phát triển bền vững  

2008

110000396

Trà Đức An

Nghiên cứu chính sách và giải pháp cải tạo các chung cư hư hỏng nặng của Quận 10 theo hướng xã hội hóa  

2008

110000397

Lê Hoàng Khải

Thiết kế đô thị lý luận và thực tiễn trong quản lý quy hoạch xây dựng khu đô thị mới TP.HCM  

2008

110000398

Huỳnh Văn Biết

Giải pháp cải tạo chỉnh trang các khu dân cư tự phát trên địa bàn Quận Bình Tân TP.HCM  

2008

110000399

Nguyễn Thị Hoài Hương

Những vấn đề quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng hệ thống công trình giáo dục đào tạo của Quận 4 TP.HCM  

2008

110000400

Nguyễn Đăng Tuyển

Đề xuất một số giải pháp quản lý quy hoạch kiến trúc khu trung tâm hiện hữu TP.HCM  

2008

110000401

Nguyễn Đình Tính

Không gian đi bộ thực trạng và giải pháp cho nội thành TP.HCM  

2008

110000402

Trần Minh Phương

Tổ chức quản lý hệ thống giao thông công cộng tại các nhà ga Metro trên địa bàn Quận 6  

2008

110000403

Đoàn Nhật

Một số giải pháp quản lý các khu vực dân cư tự phát ở vùng ven đô thị TP.HCM nhìn từ góc độ hạ tầng kỹ thuật  

2008

110000404

Lương Thị Hồng Nga

Giải pháp phát triển quỹ đất cho hệ thống giao thông công cộng đô thị TP.HCM dành cho các tuyến vận chuyển hành khách khối lượng lớn bánh đô thị  

2008

110000405

Phạm Văn Tạo

Tổ chức quản lý không gian công cộng trong các khu đô thị mới tại TP.HCM  

2008

110000406

Nguyễn Thị Thanh Hương

Quản lý hệ thống thoát nước TP.HCM gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững  

2008

110000407

Lương Hiền Chung

Tổ chức quản lý và phát triển định hướng giao thông xung quanh các nhà ga Metro trên địa bàn quận 6 TP.HCM (Hồng Bàng-Phú Lâm-CV Phú Lâm)  

2008

110000408

Lê Văn Vọng

Tổ chức quản lý quy hoạch sử dụng đất xung quanh các nhà ga Metro trên địa bàn Quận 5 TP.HCM (Ga Trần Phú ga Văn Lang ga Châu Văn Liêm)  

2008

110000409

Hồ Thanh Liêm

Tổ chức quản lý đầu mối giao thông công cộng khu vực Chợ Lớn  

2008

110000410

Phạm Xuân Niên

Tổ chức quản lý đầu mối giao thông công cộng khu vực Miền Đông Quận Bình Thạnh TP.HCM  

2008

110000411

Phạm Văn Phước

Quy hoạch khu công nghiệp trong quy hoạch chung TP.HCM  

2008

110000412

Nguyễn Hồng Sơn

Định hướng quy hoạch các điểm dân cư ngoại thành qua ví dụ huyện Hóc Môn -Tp.HCM  

2008

110000413

Nguyễn Minh Sơn

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa ở Huyện Hóc Môn trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích chủ sở hữu quyền sử dụng đất và nhà đầu tư xây dựng  

2008

110000414

Nguyễn Hoài Nam

Quản lý quy hoạch cải tạo và xây dựng các khu dân cư hiện hữu tại Quận 10 TP.HCM đảm bảo phát triển bền vững  

2008

110000415

Huỳnh Kim Định

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng nhà ở tái định cư trên địa bàn TP.HCM  

2008

110000416

Hoàng Minh Tuấn Anh

Tác động của quy hoạch xây dựng đô thị đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Quận 9 TP.HCM  

2008

110000417

Lê Xuân Viên

Một số giải pháp quy hoạch đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững tại Quận 2  TP.HCM  

2008

110000418

Nguyễn Thị Hòa An

Hợp nhất quản lý nhà đất trên địa bàn TP.HCM  

2008

110000419

Phan Quang Khánh

Công tác quản lý quy hoạch đô thị khi thực hiện chuyển đổi sang chính quyền đô thị tại TP.HCM  

2008

110000420

Trần Hồ Duy

Nghiên cứu giải pháp phát triển ở trên địa bàn quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2020  

2008

110000421

Cung Quảng Hà

Vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Quận 12 TP.HCM  

2008

110000422

Phan Anh Nghiêm

Nghiên cứu chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM  

2008

110000423

Nguyễn Thị Thanh Vân

Những tác nhân cơ bản ảnh hưởng đến tính khả thi của đồ án quy hoạch xây dựng các quận thành phố Hồ Chí Minh (lấy quận Gò Vấp làm ví dụ)  

2008

110000424

Nguyễn Văn Trường

Hoàn thiện chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP.HCM  

2008

110000425

Kiều Hữu Khoa

Tổ chức môi trường ở cho công nhân trong các khu công nghiệp khu chế xuất. Định hướng áp dụng vào TP.HCM  

2009

110000426

Nguyễn Từ Tịnh Uyển

Mô hình quy hoạch không gian khu du lịch sinh thái Măng Đen - Kon Tum  

2009

110000427

Trần Mai Hương

Giải pháp thiết kế đô thị cho khu phố người hoa - Quận 5  

2009

110000428

Nguyễn Thị Minh Thái

Nghiên cứu quan điểm và giải pháp kiến trúc sinh thái cho chung cư cao tầng tại TP.HCM  

2009

110000429

Trần Quốc Bằng

Những kiến nghị về mô hình "Đơn vị ở" phát triển bền vững cho TP.HCM lấy khu chung cư Thanh Đa làm ví dụ  

2009

110000430

Nguyễn Liên Minh

Kiến trúc trường phái biểu hiện của Oscar Niemeyer và bài học áp dụng vào kiến trúc Việt Nam  

2009

110000431

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường ven biển TP. Vũng Tàu  

2009

110000432

Phạm Thanh Truyền

Thiết kế trung tâm chẩn đoán y khoa trong điều kiện Việt Nam  

2009

110000433

Trần Minh Đức

Bước đầu tiếp cận nguồn gốc của sự hài hòa trong nghệ thuật kiến trúc  

2009

110000434

Nguyễn Thái Hạnh thảo

Các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng chung cư cao tầng (ví dụ điển hình tại TP.HCM)  

2009

110000435

Tôn Nữ Yến Ly

Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc dân gian làng Cổ Phước Tích - Huế theo hướng du lịch văn hóa  

2009

110000436

Phạm Đan Trường

Cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc bền vững các khu du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2009

110000437

Nguyễn Lý Bửu

Tổ chức không gian kiến trúc bệnh viện đa khoa tại TP.HCM  

2009

110000438

Nguyễn Khắc Hùng

Tìm hiểu xu hướng minimalism và những khả năng ứng dụng tại Việt Nam  

2009

110000439

Nguyễn Hải Long

Nước như một thành tố kiến trúc trong tổ chức môi trường ở  

2009

110000440

Trần Kỳ Tám

Bài học vận dụng tính truyền thống trong kiến trúc Tadao Ando   

2009

110000441

Trần Thị Kim Liên

Nghiên cứu không gian kiến trúc tạo điều kiện làm việc có hiệu quả với tâm lý thoải mái trong cao ốc văn phòng và khả năng ứng dụng tại TP.HCM  

2009

110000442

Lâm Nguyễn Thủy Tiên

Tiêu chí đánh giá chung cư tại TP.HCM hiện nay  

2009

110000443

Nguyễn Hữu Tâm hiền

Kết hợp những yếu tố bản địa với các xu hướng mới trong thiết kế khách sạn du lịch nghỉ dưỡng ven biển áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ - Việt Nam  

2009

110000444

Hà Minh Hoàng

Nghiên cứu tiến trình phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị làm cơ sở khoa học đề xuất định hướng xây dựng quy định quản lý khu trung tâm hiện hữu TP.HCM  

2009

110000445

Trần Minh Đức

Nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng đô thị trong quá trình đô thị hóa vùng ven đô TP.HCM  

2009

110000446

Trần Luân Vũ

Nghiên cứu nâng cao tính khả thi của quy hoạch xây dựng - quản lý đô thị tại TP.HCM  

2009

110000447

Bồ Kỹ Thuật

Quy hoạch phát triển công nghiệp trong mô hình tổ chức không gian đô thị vùng công nghiệp phía nam Tỉnh Bình Dương  

2009

110000448

Nguyễn Thế Nhân

Các giải pháp nhà ở thích hợp cho người nghèo đô thị tại TP.HCM trong điều kiện hiện nay  

2009

110000449

Nguyễn Văn Bi

Nghiên cứu cấu trúc đơn vị ở phù hợp tại TP.HCM  

2009

110000450

Huỳnh Sỹ Hùng

Thiết kế đô thị các trục phố chính khu trung tâm Quận 1 TP.HCM  

2009

110000451

Phan Hoàng Chinh

Nghiên cứu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các biệt thự cũ tại TP.HCM  

2009

110000452

Võ Thanh Nguyên

Tìm hiểu về không gian mở trong kiến trúc nhiệt đới Việt Nam và nghiên cứu ứng dụng vào kiến trúc đương đại tại TP.HCM  

2009

110000453

Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu vận dụng mô hình "Đô thị vệ tinh" để phát triển các khu công nghiệp tập trung tại Tỉnh Đồng Nai  

2009

110000454

Trần Quang Anh

So sánh thủ pháp kiến trúc Nhật - Việt đương đại trong việc khai thác văn hóa truyền thống  

2009

110000455

Trần Giang Châu

Khai thác yếu tố kiến trúc truyền thống trong các công trình phục vụ du lịch ở phía nam  

2009

110000456

Hà Đức Bảo

Những biểu hiện của các xu hướng kiến trúc TP.HCM và vấn đề phát triển kiến trúc thành phố hiện đại giàu bản sắc  

2009

110000457

Phạm Quang Duy

Mối quan hệ giữa không gian nội thất và công trình trong kiến trúc đương đại  

2009

110000458

Nguyễn Quốc Cường

Quản lý xây dựng kiến trúc cảnh quan sông rạch Tp.Long Xuyên - Tỉnh An Giang  

2009

110000459

Nguyễn Bảo Anh Trí

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dọc các tuyến sông rạch trên địa bàn Tp.HCM (Lấy sông sài gòn đoạn qua Q.1 và Q.4 làm ví dụ)  

2009

110000460

Võ Tiến An

Giải pháp thiết kế đô thị khu phố du lịch Phạm Ngũ Lão Quận 1 TP.HCM  

2009

110000461

Trần Huỳnh Anh

Giải pháp quy hoạch xây dựng các khu du lịch trên địa bàn đảo Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang  

2009

110000462

Trần Thị Kim Chi

Đề xuất tổ chức không gian văn hóa - lịch sử trong trung tâm TP.HCM (Lấy ví dụ khu vực chợ Bến Thành)  

2009

110000463

Đỗ Lê Trọng Hòa

Bảo tồn không gian truyền thống làng đá mỹ nghệ non nước Quận Ngũ Hành Sơn  

2009

110000464

Kiều Thái Công

Quy hoạch khu ở vùng ven trung tâm đô thị TP.HCM  

2009

110000465

Lê Đình Bảo Khoa

Một số giải pháp tổ chức thiết kế đô thị cho một số trục đường chính Tp.Đà Nẵng  

2009

110000466

Trần Chinh Phong

Định hướng phát triển du lịch TP. Cần Thơ theo xu thế sinh thái bền vững  

2009

110000467

Phạm Thị Thúy Hằng

Vai trò thiết kế cảnh quan đô thị tại khu trung tâm hiện hữu TP.HCM  

2009

110000468

Đặng Hải Thọ

Những tác nhân cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển không gian xây dựng hệ thống đô thị khu vực thành phố Biên Hòa  

2009

110000469

Nguyễn Ngọc Dũng

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt đến năm 2030